DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Kayıt Bilgileri   YOT Giriş

 

2014-2015 GÜZ YARIYILI
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI


 
2014-2015 GÜZ YARIYILI BAŞVURU TAKVİMİ
 
Başlangıç
Bitiş
Lisansüstü programlarına başvuruların kabul edilmesi
31 Temmuz 2014
06 Ağustos 2014
Yazılı ve sözlü değerlendirmeler
 
 
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme
11 Ağustos 2014   Saat:10.00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme
12 Ağustos 2014
Başarılı adayların duyurulması
25 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
Kesin kayıtlar
01 Eylül 2014
03 Eylül 2014
Yedek kayıtlar
04 Eylül 2014
05 Eylül 2014
 
 
 
ÖNŞARTLARI VE KONTENJANLARI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI 
KONTENJAN
6+5**
ALES
SÖZEL 60
 
 Türkiye’deki Üniversitelerin Dil ve Edebiyat Bölümleri, Dil Eğitimi, Dil ve Kültür, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık Bölümü ve/veya Anabilim Dalından mezun olanlar; Yabancı Kontenjana ise kendi ülkesinde herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilir.

YABANCI DİL: İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili puan, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan istenilecektir.
** Yabancı uyruklu adaylar.
ÖN ELEME
KONTENJANIN 3 KATI
 
 
Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar öncelikle Online (çevrimiçi) Başvuru Formunu dolduracaklardır. Başvrunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgiye Enstitü sayfasından ulaşılabilir. Başvurunun tamamlanması için adayların şahsen ya da noter vekâletnamesi ile Öğrenci İşleri Bürosuna istenilen belgelerle başvurması gerekmektedir. Adaylar Tezli Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih yapabileceklerdir.
 
ALES PUANI;
ALES puanı Lisansüstü Programların başvuru koşullarında belirtilen alandaki ALES puanıdır. ALES sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.
 
MEZUNİYET NOTU;
 
Yüksek lisans programlarına başvuran adayların Lisans Mezuniyet Notları, Doktora Programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır.
Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiş ise mezuniyet notları hiçbir dönüştürme yapılmadan hesaplamalarda kullanılacaktır.
Mezuniyet notları 4 üzerinden verilmiş adaylar için Üniversitemiz Senatosunun 17/12/2013 tarih ve 418/15 sayılı kararı ile kabul edilen Lisansüstü Eğitim Başvurusu Not Dönüşüm Tablosu kullanılarak dönüşüm yapılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Programları için başvuruda bulunan adaylar;
İlan Edilen kontenjanının en fazla 3 katı aday yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına çağırılacaktır. Bu adaylar için ALES Puanı ve Mezuniyet Notları ile Ön Eleme Sıralama Puanları hesaplanacaktır. Ön Eleme Sıralama Puanı; ALES puanının %50’si ile Mezuniyet Notunun %50’sinden oluşacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı = %50 ALES Puanı + %50 Mezuniyet Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karşılığı ile isleme alınacaktır.)
Ön Eleme Sıralama Puanı ile adaylar sıralanacak ve en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı aday ön elemeyi geçmiş sayılacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı sıralaması sonucunda elenen adaylar yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına giremeyeceklerdir. Önkayıt Formu ile başvuruda bulunan adaylar bu koşulu kabul etmiş sayılırlar. Elemeyi geçmiş olmasına rağmen yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına katılmayan ya da katılmayacağını bildiren adaylar yerine yedek liste oluşturulmayacaktır. Ön Elemeyi geçen adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere değerlendirme sınavlarına alınacaktır. Adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır. Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60’ı ile sözlü değerlendirme puanının %40’ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6/4-ç maddesi gereğince basarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan olusan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50’si, Mezuniyet Notunun %25’i ile Mülakat Notunun %25’inden olusacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karsılığı ile isleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Bos kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından sırasıyla doldurulur
 
 
ÖN KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
 
- DİPLOMA ya da MEZUNİYET BELGESİ (Başvuru için mezun durumda olunması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir)
-  TRANSKRİPT (Not Durum Çizelgesi)
 
Yukarıdaki belgelerin asılları veya (aslı yoksa) aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretleri ve bunların birer adet fotokopisi.
 
-  ALES BELGESİ veya ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TARAFINDAN BUNA EŞDEĞER KABUL EDİLEN SINAVLARIN BİRİNDEN ALINMIŞ BELGE
-  YABANCI DİL BELGESİ
-  T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
 2 ADET FOTOĞRAF
 
YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN AYRICA İSTENECEK BELGELER
 
- DENKLİK BELGESİ (Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. )
- TÜRKÇE DİL BELGESİ
 
Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER)
 
Son Güncelleme: 26 Şubat 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi