DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Ders İçerikleri   Çocuk Gelişimi

 

 
                                                     GÜZ DÖNEMİ (BİRİNCİ YARIYIL)
 
Ders Kodu: GİB 1300
Ders Adı: Genel İşletme Bilimi
Ders Kredisi: 3+0
 
 
Ders İçeriği: İşletme Ekonomisi ve Yönetiminin Temel Kavramaları, İşletme Ekonomisi ve Yönetiminin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi İşletme Ekonomi İçindeki Yeri ve Önemi
İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması
İşletmelerin Hukuki Yapılarına Göre Sınıflandırılması, Özelleştirme İşletmenin etik değerleri.
Talep Öngörülememe ve Pazar Araştırması, İşletme Kuruluş Yerinin Seçimi, Kapasite Planlanması, İşletme Kuruluş Yeri Seçimi. Yönetim Kavramı, Önemi . Yönetim Anlayışının Gelişimi Yönetim Fonksiyonları
 
 
Ders Kodu: TDL 1300
Ders Adı: Türk Dili
Teori:4 Uygulama:0 Toplam kredi:4
Ders içeriği: Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil-Kültür ilişkisi. Yapısına ve dil ailelerine göre dünya dilleri.
Türk Dilinin Özelliği: Sözlü iletişim, kültür dili; ağız şive, lehçe. Türk Dili’nin dünya dilleri arasındaki yeri,
Türk Dili’nin tarihi gelişimi, Türklerin kullandıkları alfabeler. Yazılı iletişim: Konu seçimi, konunun sınıflandırılması, ana ve yan düşüncelerin saptanması, planlama
Dilbilgisi: Tanımı, işlevi ve bölümleri, Türkçe ‘de sesler ve sınıflandırılması
Ses değişmeleri, ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. Yazım kuralları ve uygulaması. Anlatım bilgileri: Öznel, nesnel anlatım, Noktalama işaretleri ve uygulaması. Kompozisyon yazma ilkeleri, planlı yazma çalışması. Dilekçe örneği. Cümlenin öğeleri. Temel öğeler, yardımcı öğeler. Cümle çeşitleri: Anlamına, yüklemine, öğe dizilişlerine göre cümleler. Yapısına göre cümleler. Sözcükte anlam: Temel anlam yan anlam. Yazılı kompozisyon türleri ( Makale, fıkra, söyleyiş, deneme ) ve uygulaması, Anlatım bozukları: Sözcük düzeyinde anlatım bozuklar, Cümle düzeyinde anlatım bozukları.
 
 
Ders Kodu: ÇOĞ 1301
Ders Adı: Okul Öncesi Çocuk Gelişim – 1
Ders Kredisi: 2+0=2
 
Ders İçeriği: 1- A- Gelişimle İlgili Temel Kavramlar, B-Gelişim İlkeleri, C-Gelişime Etki Eden Etmenler: 1-)            Biyolojik faktörler 2-)Çevre 3-) Kritik Dönem 4-) Zaman (Tarihsel Zaman). D- Gelişim Dönemleri: 1- Bebeklik dönemi (0-2yaş) 2- İlk çocukluk (oyun) dönemi (3-6yaş) 3-İkinci çocukluk dönemi (ilkokul) dönemi ( 7-11yaş) 4- Ergenlik dönemi(12-18yaş) E- Fiziksel Gelişim, 1-)Fiziksel gelişimin tanımı. 2-)Fiziksel gelişimin önemi. 3- ) 0–12 yaş çocuklarında boy ve kilo artışı. 4-) 0–12 yaş çocuklarında kas gelişimi. 5-) 0–12 yaş çocuklarında kemik ve diş gelişimi. 6-)0–12 yaş çocuklarında sistemlerin gelişimi. 7-) 0–12 yaş çocuklarında duyuların gelişimi. 8-) 0–12 yaş çocuklarında dokular arası etkileşimi. 9-) Ergenlik çağının fiziksel özellikleri F-Psiko – Motor Gelişim: 1- Psiko-motor gelişimin tanımı 2- Psiko – motor gelişimin önemi 3-Psiko – motor gelişimle ilgili temel kavramlar 4- 0–12 Ay çocuklarında psiko – motor gelişim aşamaları :-- Refleksif Hareketler Dönemi ( 0–1 Yaş ) -- İlkel Hareket Dönemi
( 1–2 Yaş) –Temel Hareketler Dönemi ( 2 -6 Yaş) –Sporla ilgili Hareketler Dönemi (7–12 Yaş) 5 - Sol ellilik ve sağ elin yönetimi 6- Fiziksel ve psiko – motor gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisi. 7- Fiziksel ve psiko – motor gelişim için eğitim ortamlarının hazırlanması G –Zihinsel Gelişim: 1.Zihinsel gelişimin tanımı. 2. Zihinsel gelişimin özellikleri. 3. Zihinsel gelişim ile ilgili kavramlar. 4. Piaget’e göre zihinsel gelişim.   5.Piaget’e göre bilişsel gelişim ilkeleri. 6. Piaget’nin bilişsel gelişim dönemleri. 7. Piaget’in teorisine karşı eleştiriler ve yeni düzenlemeler. 8. Çoklu Zekâ Kuramı.
 
 
Ders Kodu: ÇOĞ -1303
Ders Adı: Temel Sanat
Teori: 2 Ugulama: 0
Ders Kredisi: 2
 
Ders içeriği: TEMEL SANAT EĞİTİMİNE GİRİŞ: Temel sanat eğitiminin önemini kavratma. Temel Sanat Eğitimi ve Güzel sanatların ilişkilendirilmesi, Araç –gereç kullanımındaki özellikler. NOKTA ile ilgili kavramlar. Ritim yön, aralık, hareket, biçim yorum Noktanın olanakları ile soyut düzenlemeler ( 10x10cm.)AÇIK –KOYU, IŞIK-GÖLGE ile ilgili kavramalar. Ton, valör, form, kompozisyon. Işık gölge kullanımı, Ton çubuğu hazırlama. Hacim etkisi veren obje etüdü. Açık –Koyu değerlerle Hacim etkisi veren yüzey hazırlama.( 20x20cm.) FORM ÇAĞRIŞMALARI VE KOMPOZİSYON ile ilgili kavramlar, Form, biçim, iki boyut, Üç boyut, çağrışım, kompozisyon öğeleri. İKİ TEMEL FORMDAN YENİ FORMLAR ÜRETME. İKİ BOYUTLU FORMDAN yararlanarak, ÜÇ BOYUTLU FORMLAR üretme. Zemin üzerine düzenleme. RENK ile ilgili kavramlar, tanımı, renklerin psikolojik etkileri. RENK GRUPLARI: Ana –ara, Sıcak – soğuk, Açık-koyu, Tamamlayıcı, Nötr renklerin boyanması. Renkli DOĞAL OBJE etütleri ve Renk analizi Renk uyumlarından birini kullanarak; Kolâj tekniği ile (20x20cm.) içersine soyut kompozisyon çalışması. Soyut Düzenlenmesinin tamamlanması
 
 
Ders Kodu: COG 1305
Ders Adı: Psikolojiye Giriş – Psikolojik Danışmaya Rehberlik
Ders Kredisi: 4+0=4
 
 
Ders İçeriği: Psikoloji, Psikolojide Kullanılan Araştırma Teknikleri, Öğrenme, Algılama, Güdüler ve Duygular, Kişilik, Savunma Mekanizma ve Davranış Bozuklukları. Dil ve İletişim, Sosyal Psikoloji, Rehberliğin Konusu, Amacı, İlkesi, Sınırlılıkları, Yararlanılan Bilim Dalları Rehberliği Gerekli Kılan Nedenler, Rehberliğin Dayandığı Temeller Rehberlik Türleri, Rehberlikte Grup Yaklaşımı,  Bireyi Tanıma ve Araçları, Okulda Rehberlik Uygulamaları
 
 
 
 
 
Ders Kodu: ÇOĞ 1307
Ders Adı: Okul Öncesi Eğitimde Araç Geliştirme Ve Öğretim Teknikleri
Teori:1 Uygulama:2 Ders kredisi:2
 
 
Ders İçeriği: Öğretim Teknolojisi ile ilgili Kavramlar. Öğretim Teknolojisi ve Öğretide Sistem Yaklaşımı İletişim süreci. Öğeleri İletişimde Bireysel Farklıklar Öğretim Planlarını Planlama. Öğretim Aşamasında Öğrencinin Öğrenmesine Yardım Eden Öğretim Stratejileri Araç Gereçlerin Öğretimdeki Önemi. Öğretim Araç Gereçlerinin Seçimi Örnek Araç Gereç Tanıtımı, Görsel Materyallerin Görsel Tasarımı Örnek Araç Gereç Hazırlama İki Boyutlu Görsel Öğrenme Ve Öğretme Araçlarını Tanıma, Öğretim Araçları Ve Etkili Kullanımı, Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Öğretmen Ve Öğrencilerin Bilgisayar Ağlarının Kullanımı Verilen Bir Materyali Değiştirmek İçin Uygun Bilgisayar Programı Uygun, Uzaktan Eğitim.
 
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ1309
Dersin Adı: Eğitimde Drama
Dersin Kredisi:3+0
Dersin İçeriği: Drama ile ilgili terimler. Yaratıcı düşünce ve drama, Yaratıcı drama Çocukta yaratıcılığın gelişmesinde dramanın önemi. Dramatik etkinlikler. Drama yapılacak ortam hazırlığı. Yaratıcı dramanın uygulama basamakları. Yaratıcı dramada öğreticinin rolü.Dramanın çocuklara kazandırdığı değerler.
 
 
Ders Kodu:1313
Ders Adı: Çocuk Beslenmesi
Ders Kredisi:2+0=2
 
Ders içeriği: İşlenecek konular; Beslenmenin tanımı ve önemi. Oyun çocuğunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi. Oyun çocuğunda besin ve enerji öğeleri ihtiyacı. Oyun çocuğu için günlük menü hazırlama, Menüden yer alacak yiyecek hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar, Oyun çocuklarının beslenme alışkanlıkları, Oyun çocukların beslenme problemi, Oyun çocuklarında örnek menü hazırlama çalışması, Okul çağında beslenme, Okul beslenme problemleri, Okul çağında örnek menü hazırlama çalışması,
Çocuklarda iyi beslenme alışkanlıkların kazandırılması. İştahsızlık – yemek seçme ve aşırı yeme sorunları, Örnek dengeli menü araştırmaları.
 
 
Ders Kodu: ÇOĞ 1315
Ders Adı: Çocuklarda Sağlık Ve İlk Yardım
Ders Kredisi: 2
 
 
Ders İçeriği: İlk yardımın tanımı ve önemi ve hedefleri, Sağlık bilgisinin temeli ve önemi, Temel Sağlık Hizmetleri, Anne ve Bebek Sağlığı, Aile Planlanması ve Koruyucu Hekimlik, Çocuk Sağlığı Ve Aşılar, Çocukta Ruhsal Sorunlar ve Çocuk Depresyonları, Zehirlenmeler, Çocuk Alerjileri, İlk Yardım Pozisyonları Kanmalar ve Şok Yanıklar, Genel Değerlendirm
 
 
                                                    GÜZ (İKİNCİ YARIYIL)
 
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2001
Dersin Adı: Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği: Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme. Çocukta yaratıcılığı geliştiren etkinlikler ve yaratıcılığın gelişmesini engelleyen faktörler. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan ilgi köşeleri. Geçici ilgi köşeleri. Ramazan bayramı. Resim çalışma aşamaları ve resim çalışmalarında yaratıcılığı destekleyen çalışmalar öğretmen rehberliği. Yoğurma maddeleriyle çalışma ve önemi, yoğurma maddeleri hazırlama
 
Dersin Kodu:ÇOĞ02003
Dersin Adı:Oyun ve Oyun Materyalleri
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği: Okul öncesi dönemde oyunun tanımı ve tarihçesi. O.Ö.E. Oyunun yeri, önemi ve çocuğun gelişimine olan etkileri. Kuramcılara göre oyunun gelişimi. Öz yapılarına göre oyun çeşitleri. Oynandığı yere göre oyun çeşitleri. Kullanılan araca göre oyun çeşitleri. O.Ö.E Kurumlarında oyun saatinin planlanıp uygulanmasında dikkat edilecek noktalar. Eğitimi güç ve uyumsuz çocukların tanımı ve özellikleri. Eğitimi güç ve uyumsuz çocuklarda oyunun önemi-Oyun öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.Okul öncesi çocuklarına yönelik oyun örnekleri geliştirme.Eğitim güç ve uyumsuz çocukların eğitimine uygun oyun örnekleri geliştirme.2-4 Yaş, 4-5 Yaş ve 6 Yaş Çocuğuna uygun örnekleri geliştirme
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2005
Dersin Adı:Zihinsel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
Dersin Kredisi:1+3
Dersin İçeriği:Zihinsel engelli çocuklarda tanı ve nedenleri.Birden fazla engeli olan çocuklar.Zihinsel engelli çocukların gelişimi ve iletişim yolları.Zeka geriliği olan hastalıklar, zihinsel engellilerin ve birden fazla engeli olanların tanıtımı.(Otizim), zihinsel engellilerin birden fazla engeli olanların gelişimsel özellikleri.Zihinsel engellilerin nedenleri (down sendromu).Eğitilebilir zihinsel engellilerin özellikleri (hiper aktifler).Zihinsel engellilerde erken tanı ve önemi (asperger sendromu).Zihinsel engelli çocukların eğitim ihtiyaçları, rett sendromu.Zihinsel engelli ve birden fazla engeli olanlara eğitim veren kurumlar.Ağır derecede zihinsel engellilerin özellikleri, ceabral palsi(si-pi) nedir.Zihinsel engeli önlemek için gebelikte nelere dikkat edilmesi gerekir.Zihinsel engeli ve birden fazla engeli olan çocukların toplumsal gelişim özellikleri
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2007
Dersin Adı: Fiziksel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
Dersin Kredisi:1+3
Dersin İçeriği: Fiziksel engelin tanımı ve çeşitleri.Bedensel engelli çocuklarda görülen fiziksel-psiko-motor davranış belirtileri.Bedensel engelin doğuştan oluşan nedenleri ve ateşli hastalıklar sonucu oluşan nedenleri.Bedensel engelin nedenleri.Bedensel engelli çocukların psiko-motor gelişimi.Bedensel engelli çocukların zihinsel ve dil gelişimi.Bedensel engelli çocukların sosyal ve duygusal gelişimi.Bedensel engeli önleme ve erken tanı.Bedensel engeli önleme yolları.Bedensel engeli erken tanımanın önemi.Erken tanıda eğitim-öğretimin önemi.Bedensel engeli erken tanıda ailenin önemi.engelli çocukların eğitim-öğretim yöntemleri.Engelli çocukların eğitiminde kullanılacak araç gereçler.Bedensel engellilerde eğitim ortamının hazırlanması.Bedensel engelli çocuklara yönelik etkinlikler.Bedensel engellilerin çalışabileceği kurumlar ve adresleri
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2009
Dersin Adı:Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi
Dersin Kredisi:1+3
Dersin İçeriği: Üstün zekalının tanım.Sınıflandırılması.Özelliklerini kavrayabilme.Üstün zeka ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı.Üstün zekalı ve üstün yeteneklilerin eğitim ihtiyacı.Üstün zekalı ve üstün yeteneklilerle ilgili uygulama
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2011
Dersin Adı:Çocuk Ruh Sağlığı
Dersin Kredisi:3+0
Dersin İçeriği:Ruh sağlığı tanımı, ruh sağlığı ve çocuk ruh sağlığının önemi kavrama.Ruh sağlığının dönemleri.Süt çocuğu, özerklik dönem, oyun dönemi ve ilk okul dönemini kavrama.Çocuk kitapları, Tv ve sinemanın gelişim dönemlerine etkisi.Zeka gelişimi:Zekanın tanımı ve basamakları, zekayı etkileyen etmenler, zeka ile başarının ilişkisi ve çoklu zeka kuramını kavrama.Aile:Aile yapısı, eşler ve karı koca geçimsizliğinin ve kardeşler arası ilişkilerin çocuk ruh sağlığını nasıl etkilediğini kavrama.Çocuk yetiştirme:Çocuk yetiştirme ilke ve tutumları, sevginin rolünü kavrama.Çocuğun cinsel gelişimi ve cinsel eğitim ilkeleri.Özel sorunlar:Hastalık, ölüm, boşanma, üvey ana baba vb. özel sorunların çocukların ruh sağlığını nasıl etkilediğini kavrama.Çocuklukta ruh sağlığı:Uyumsuz çocuk ve çocukta bağımlılık.Çocukta korkular ve kekemelik.Çocukta tik, yatağa işeme ve dışkı kaçırma.Çocukta davranış bozukluğu ve içe kapanma.Gençlik çağı ve sorunları:Gençlik çağının ruhsal özellikleri, gençlik çağında cinsel gelişim.Kuşaklar arası çatışma, gençlik ruhsal sorunlarını kavrama
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2013
Dersin Adı: Mesleki Uygulama
Dersin kredisi:0+4
Dersin İçeriği:36–72 Ay çocukları için belirlenen alanlar ve amaç ve kazanımlar. Öğrenme sürecinde planlı çalışmanın: önemi, yararı, palan çeşitleri. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi, eğitim ortamının özellikleri, etkinlik köşeleri, oyun alanları ve bahçe düzenlenmesi.1günlük tam plan hazırlama. Aile katılımı çalışmaları.Eğitim panoları.Bireysel görüşmeler telefon, kitapçık, etkinlik örnekleri,teyp kayıtları, fotoğraflar.Duyuru panoları, haber mektupları, yazışmalar, toplu dosyalar, ebeveynleri eğitime katkı.Okul öncesi dönemdeki çocuklarda gözlenen problem durumları ve çözüm yolları.Davranış bozuklukları ve problemleri zarar verme davranışı kızgınlık davranışı, küfür ve kötü sözler söyleme.Isırma davranışı, konuşma problemleri, çalma davranışı, korku ve kaygı davranışı, diğer çocuklara fiziksel zarar verme davranışı, yalan söyleme davranışı.Meslek etiği ve öğretmen yeterlilikleri.Okul öncesi eğitimde çocukları tanıma değerlendirme teknikleri.Kaynaştırma eğitimi
 
                                          SEÇMELİ DERSLER
 
Dersin Kodu: ÇOĞ 2015
Dersin Adı: Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar Öğretimi
Ders Kredisi: 2
Dersin İçeriği: Windows XP işletim sistemi, Başlat menüsü ve denetim masası kullanımı Wordpad ve Word Art kullanımı Word programında yazı tipi, paragraf, sütun, üst bilgi, alt bilgi biçimlendirmek Word programında sayfaya resim, simge ve efekt eklemek Word programında çizim araç çubuk fonksiyonlarının kullanımı ve tablo biçimlendirmek Word programında davetiye ve faaliyet planı hazırlamak Word programında bülten hazırlamak PowerPoint programında slayta resim, tablo, simge ve efekt eklemek PowerPoint programında slayta animasyon uygulamak Word programında adres ve mektup oluşturmak Excel programında grafik oluşturmak Takvim klasöründe randevu ve toplantı yönetmek, faaliyet planı hazırlamak.
 
Ders Kodu: ÇOĞ 2021
Ders Adı: Kukla Tasarımı
Ders Kredisi:2 - teori:2 uygulama:0
Ders İçeriği: Kuklanın tanımı ve önemi.Kuklanın Tarihçesi Kuklanın çocuğun psikolojik gelişimi etkileri Kuklanın çocuğun sosyolojik gelişimine etkileri Kukla yapımında kullanılan malzemelerin özellikleri Kukla çeşitleri Kuklaların kullanılması Kukla köşesi Çocuklarla kukla yapımı örnekleri Belirli gün ve haftalar için kuklalar ile çalışmalar Erken çocukluk döneminde kostüm ve aksesuarlar Kostüm tasarımları Kostüm aksesuarlarda bulunması gereken temel özellikler Hazırlanan kuklalarla uygulama çalışmaları
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2019
Dersin Adı: Beden Eğitimi 1
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği:Beden eğitimi ve sporun önemi.Çocuklara gösterilecek oyun türleri.Voleybol parmak pas.Çocuklara parmak pas eğitiminin öğretilmesi.Basketbol.Çocuklara basketbolda top sürme eğitiminin öğretilmesi.Çocuklarda basketbol atış eğitiminin verilmesi.Kas ve eklemleri çalıştırıcı hareketler.Çocuklara yaptırılması gereken kas ve eklem hareketleri.Voleybol ve Basketbolda küçük oyunların öğretilmesi.Halk oyunları basit adımlamalar.Küçük gruplarla çocuklara halk oyunları adımlamaları.Her yöreden basit halk oyunları kompozisyonu.Neşeli oyunlar                                 
 
                                     BAHAR   (İKİNCİ YARIYIL)
 Dersin Kodu:BİL1302
Dersin Adı: Bilgisayar
Dersin Kredisi:1+1
Dersin İçeriği: Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ve kullanıldığı yerler. Bilgisayar sisteminin temel özellikleri-birimlerine giriş. Bilgisayarın bellek yapısı- bellek çeşitleri Bilgisayarın merkezi işlem birimi-çalışmasıDiğer donanım birimleri (anakart-tv kart ses kartı vs.) İşletim sistemi(dos ) İşletim sistemi(windows xp) İşletim sistemi özellikleri Dosya işlemleri açma kapama kaydetme işlemleri Sistem araçları-sistem bakımı vs. Kelime işlem programı Kelime işlem programı Kelime işlem programı
 
Dersin Kodu:ÇOĞ1300
Dersin Adı: Okul Öncesi Çocuk Gelişimi 2
Dersin Kredisi:3+0
Dersin İçeriği: Erken çocuklukta sağlıklı gelişimin önemi ve gelişimi izlemede kullanılan yöntemler. Hareket gelişimi, özbakım becerileri ve sağlığı geliştirici alışkanlıkların gelişimsel önemi. Dil gelişimi ve dil gelişim bozuklukları. Bilişsel gelişim-Piaget-Vygotsky Bilişsel Gelişim Gardner ve çoklu zekâ Kişilik gelişimi ve bağlanma kuramları- Ekolojik sistem kuramı ve ailenin önemi. Duygusal gelişim ve duygusal zekâ kuramı- Goleman Erken çocuklukta karşılaşılan uyum ve davranış bozuklukları. Erken çocuklukta karşılaşılan uyum ve davranış bozuklukları Travma ve çocuk Çocukta ahlak gelişimi değer eğitimi Sosyal beceri kazandırma-sorumluluk ve atılganlık eğitimi Çocuk yetiştirme tutumları ve sağlıklı gelişime etkisi Çocukla sağlıklı iletişim kurma
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ1302
Dersin Adı:Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi
Dersin Kredisi:3+0
Dersin İçeriği: Tasarım ve yaratıcılık(Yaratı-Yaratıcılık) Yaratıcılık için gereken koşullar Yaratıcı Düşünceye ilişkin kuramlar Yaratıcılık ve sorunsalları Yaratıcılığı engelleyen faktörler İnsan ve yaratıcılık(Yaratmak,yaratıcılık-bilinç) Çağdaş düşüncede yaratıcılık Tasarım-Yaratıcılık-Estetik-Ürün ilişkisi Tasarım-Yaratıcılık-Estetik-Ürün ilişkisi Estetik-Kültür-Ürün ilişkisi Estetik-Kültür-Ürün ilişkisi Ürün-Ergonomi-Mekan ilişkisi
 
Dersin Kodu: 1304
Dersin Adı: Çocuk Psikolojisi
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği: İŞLENECEK KONULAR: 1- Psikoloji nedir çocuk psikolojisi hakkında genel bilgiler 2-Çocuklarımızı anlama gereği ve önemi 3- Çocukların yeni girdiği okul, kreş gibi değişik alanlarla ilgili korkuları ve uyumsuzlukları 4- Çocukların yeni ortamlardaki başarısızlıkları ve kaçma istekleri 5- Çocuklarda saldırganlık ve şiddet
6- Çocuklarda ters davranışlar ve inatlaşma olgusu. 7- Çocuklarda utangaçlık ve çekingenlik 8- Çocuklarda yalan söyleme alışkanlıkları. 9- Arkadaşlar ve kardeşler arası kıskançlık ve kavgalar. 10- Çocuklardaki sosyalleşme süreci ve sosyalleşmeye ilişkin olumsuzluklar bunları aşma yöntemleri 11- Çocukların cinsellikle ilgili düşünceleri ve davranışları 12- Ayrılmış olan anne ve babaların çocuklarının etkilenmesi üvey anne üvey baba ve çocuğun psikolojisiyle ilgili sorunlar
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ1308
Dersin Adı: Çocuk Edebiyatı
Dersin Kredisi:3+0
Dersin İçeriği: Çocuk Edebiyatı ile ilgili bilgilendirme. Türkiye’de çocuk edebiyatıyla ilgili gelişmelerin açıklanması, Ana dili etkinlikleri. Çocuk gelişimiyle ilgisinin açıklanması, Bilmece ve tekerlemelerin tanımı çocuklara uygun bilmece ve tekerlemelerin seçimi, Şiirin tanımı, Çocuklara uygun şiirin seçimi, Dünya ve Türk edebiyatından örnekler. Ünlü çocuk şiirleri, Çocuk şiir iletişimi en güzel çocuk şiirlerinden örnekler. Masal ve öykülerle ilgili bilgilendirme. Vize sınavları. Dünyaca ünlü çocuk öykü ve masalları, Türk çocuk öykü ve öykücüleri, Masallarımız Fabl’ın tanıtımının yapılması, yararlarının anlatılması. Okul öncesi çocuklarla ilgili fabl örneklerinin anlatılması uygun fabl’ların seçimi, Dramatizasyon tanımı, okul öncesi eğitimde kullanılması. Parmak oyunları ve pantomim hakkında bilgiler, bunlardan yararlanma. Tüm konuların tekrarı, finale hazırlık, Öğrencilerin hazırladığı edebi, özgün yazım türlerinin incelenmesi
 
Dersin Kodu:ÇOĞ1312
Dersin Adı: Sosyolojiye giriş
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği: Sosyoloji Nedir? Sosyolojinin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Toplum ve Toplumsan Yapı Kültür Toplumsallaşma Toplumsal Gruplar Aile Ekonomi Eğitim Nüfus Toplumsal Tabakalaşma Toplumsal Değişme ve Modernleşme Endüstrileşme ve Kentleşme Kentlerin Sosyal Sorunları
 
 
Dersin Kodu: 1314
Dersin Adı: Diksiyon ve Beden Dili
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği: Diksiyon nedir? Önemi günlük hayatımızdaki yeri? Dil tanımı: anadil, ortak dil, kültür dili nedir? Dillerin doğuşu Türk dilinin yapısı ve kaynağı dilbilgisinin bölümleri ağız, şive, lehçe nedir? Solunum alıştırmaları. Diksiyonda solunumun önemi solunum aygıtı ve görevleri nedir? Ses nedir, nasıl oluşur? Pes, orta, tiz tonlar. Ses organlarını tanıma ve kullanma. Beden dili; temel konular ve çıkış noktaları. Hareket grupları boğumlama çalışmaları. Egzersizler tekerleme söyleme çalışmaları. Oyun tekerlemesi, masal tekerlemesi, sayışmacalar, bağımsız tekerlemeler. Diksiyon kusurları ve düzeltme yolları pelteklik, gılama, ıslıklama, kekemelik düzeltme işaretinin konuşma dilindeki yeri ince a ince o uzun i (selenler) vurgu ve durak hataları anlatım bozuklukları. Yanlış yerdeki öğeler anlatım bozuklukları: anlam fazlalığı masal,öykü ve fıkra anlatma ilkeleri alışılmış beden hareketleri baş,göz, kol, bacak,topluluktaki hareketlerin anlamı. Uluslar arası beden dili hareketlerinin ortak ve ayrılan yönlerini değerlendirme ses tonunu doğru kullanarak: taklit öyküleme yoluyla anlatım.
 
Dersin kodu:GRS1300
Dersin Adı: Girişimcilik
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği: İşletme bilimi ve ilgili temel kavramlar. İşletme amaçları. İşletmelerin ekonomi içindeki yeri ve önemi, İşletmelerin ekonomi içindeki yeri işletmelerin sosyal açıdan önemi, İşletmelerin çevresi (makro çevre).İşletmelerin çevresi (mikro çevre).İşletmelerin sınıflandırılması, şletmelerde kuruluş yeri. İşletmelerde büyüklük ve kapasite, İşletme fonksiyonları, yönetim ve karar verme. Üretim ve pazarlama ve finansman fonksiyonu. İnsan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler fonksiyonu ve genel değerlendirme.
 
Dersin kodu: ATA 1300
Dersin Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Dersin Kredisi: 4+0
Dersin İçeriği: Lozan Barış Antlaşması ve Önemi. Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Türk Devriminin Hedefi Niteliği ve Kavramları, Türk Devriminin Uygulamaları ( Eğitim, Kültür, Hukuk, Toplumsal Anlar), Atatürkçü düşünce sistemi ve laiklik, Milliyetçilik ilkesi, Devletçilik ilkesi, Halkçılık ilkesi, Cumhuriyetçilik ve inkılâpçılık ilkeleri. Atatürk Dönemi Dış Politikası ve ilkeleri,1923–1932 Dönemi Türk Dış Politikaları.1932–1939 Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürkçü Düşünce sistemini Oluşturan Olaylar, Düşünürler, Kitaplar. II: Dünya Savaşı ve Türkiye, 20 yüzyıl Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye. Fransız devrimi ve bu devrimin Osmanlı imparatorluğu’na etkisi ve imparatorluğun genel durumu. Tanzimat fermanı’nda I.Meşrutiyete dek (1839 -187) Osmanlı imparatorluğu’nun sosyal, siyasal ekonomik yapısı. I. Ve II. Meşrutiyet dönemi siyasal ve sosyal politikalar Osmanlı düzeni ve düzenin çöküşü. I. Dünya savaşı ve Osmanlı imparatorluğu’nun işgali. Mütareke Dönemi. İşgaller dönemi ve direniş örgütleri kuva-yı milliye’nin oluşumu. Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya gönderilişi ve milli Mücadele dönemi, İstanbul hükümeti ve Ankara hükümeti mücadelesi, TBMM’nin açılışı ve meclisin yapısı, Cepheler ve iç güvenlik sorunu, TBMM’nin dış politikası ve antlaşmaları, Türk bağımsızlık savaşı, Saltanatın Kaldırılışı ve Lozan barış antlaşması, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş ve Cumhuriyetin ilk yılları
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR)
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2002
Dersin Adı: İnsan İlişkileri
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği: İletişimin tanımı, türleri ve engeller sağlıklı iletişimi etkileyen fiziksel ve ortamsal etkenler dil ve dili kullanmaya ilişkin yeterlikler-sesin kullanımı, sessizlik, soru sorma, dönüt kendini açma ve ben iletileri savunucu iletişim nedenleri ve türleri etkili dinleme ve çözümleme becerileri beden dili ve mekansal ögelerin iletişimde kullanımı çatışma, nedenleri ve türleri çatışma çözümleme teknikleri ve arabuluculuk sınıfta düzen bozucu davranışların nedenleri ve başa çıkma sınıf kuralları ve sınıf atmosferinin ilişkilere etkisi sosyal beceri ve sorumluluk eğitimi-empatik duyarlılık geliştirme aile ile etkili iletişim becerileri aile katılımını arttırıcı stratejiler
 
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2004
Dersin Adı: Görme Engelli Çocuk Geliş. Ve Eğitimi
Dersin Kredisi:1+3
Dersin İçeriği: Görme Engelinin Tanımı ve Sınıflandırılması Görme Engelinin Sınıflandırılması Görme Engelinin Nedenleri ( Kalıtsal ve Doğal Nedenler) Görme Engelinin Nedenleri ( Sonradan Meydana Gelen Nedenler) Görme Engelli Çocukların Gelişim Özellikleri ( Zihinsel ve Dil Gelişimi) Görme Engelli Çocukların Gelişim Özellikleri ( Duyu, Duygusal, Sosyal Gelişimi) Görme Engelli Çocukların Eğitim İlkeleri ( Eğitim-Öğretim Yöntemleri, Eğitim-Öğretim Araçları) Görme Engelli Çocukların Eğitim İlkeleri ( Program Uyarılarının Özellikleri) Görme Engelli Çocukların Eğitim İlkeleri ( Okul Öncesi Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar) Görme Engelini Önleme ve Erken Tanı ( Doğum Öncesi, Doğum Anı, Doğum Sonrası Dikkat Edilecek Noktalar) Görme Engelini Önleme ve Erken Tanı ( Erken Tanının Önemi-Erken Tanıda Eğitim-Öğretimin Önemi) Görme Engelini Önleme ve Erken Tanı      (Erken Tanıda Ailenin Önemi) Görme Engelini Önleme ve Erken Tanı ( Erken Tanıda Aile Eğitiminin Önemi)
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2006
Dersin Adı: Hasta Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Derdin Kredisi:1+3
Dersin İçeriği: Süreğen hastalığın tanımı süreğen hastalıkların sınıflandırılması. süregen hastalığı olan çocukların gelişim özellikleri süreğen hastalığa yol açan nedenleri önleme yolları hastalıklarda erken tanının önemi hasta çocukların eğitim ortamının düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar süreğen hastalığı olan çocukların fiziksel özellikleri hastalığı en aza indirecek tıbbi önleme yolları çocuk hastalıkları erken tanı ve önleme yolları.
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2008
Dersin Adı: İşitme Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
Dersin Kredisi:1+3
Dersin İçeriği: Kulağın yapısı Nasıl işitiriz? İşitme kaybının derecesi İşitme kaybının oluştuğu yer İşitme kaybının nedenleri Değerlendirme ( Odyometrik ) Değerlendirme ( Öğretim gereksinimleri ) İşitme engelli çocukların özellikleri Sözel dili kullanan iletişim yaklaşımları Sözel-işitsel yönem Konuşma okuması İşaret dili- parmak hecelemesi Teknolojik uygulamalar Eğitimleri Aile katılımları
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2010
Dersin Adı: Dil Gelişimi ve İletişim Bozukluğu Olan Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
Dersin Kredisi:1+3
Dersin İçeriği: Dilin biyolojik yapısı iletişim-dil-konuşma sözel dil-sözsüz dil iletişim yetersizliğinin türleri dudak-damak yarıkları sesletim(artikülasyon) bozuklukları sesbilgisi(fonolojik) bozukluklar ses(fonasyon) bozuklukları konuşma bozuklukları kekemelik gecikmiş konuşma eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar önleme ve erken tanının önemi iş alanları
 
 
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ 2012
Dersin Adı:Seminer
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği: Sözlü anlatım türleri Konuşmanın iletişimdeki yeri ve önemi Etkili konuşmada dikkat edilecek hususlar Sözlü anlatım türleri (fıkra anlatımı, tartışma, panel, açıkoturum, sempozyum)
Münazara, konferans, mülakat, radyo ve TV konuşması Öğrenci sunumları Araştırmanın önemi ve özellikleri, hoşa giden bir konuşmanın özellikleri Komite ve seminerleri yönetmek Liderlik ve zamanı iyi kullanma Gözlem ve yaşantılarımız Okuma ve araştırmalarımız Bilgi toplama yöntemleri Sunum çalışmaları
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2014
Dersin Adı: Mesleki Uygulama
Dersin Kredisi:0+4
Dersin İçeriği: 36–48 aylık çocuklar için yıllık plan hazırlama 48–60 aylık çocuklar için yıllık plan hazırlama 60-72 aylık çocuklar için yıllık plan hazırlama Yaş grubu ve gelişim alanları dikkate alınarak etkinlik örnekleri hazırlama Kazanım değerlendirme formu hazırlama, örnek çalışmalar Gelişim raporu örneği hazırlama Okul öncesi eğitimde değerlendirme; ocuğu tanıma ve değerlendirme, gözlem kayıtları, oyun gözlem formu hazırlama Sistematik gözlem formu hazırlama Anekdot kayıtları, örnek uygulama çalışmaları Staj çalışmaları hazırlıklarının incelenmesi ve değerlendirme çalışmaları Yaş grupları amaç ve kazanımları dikkate alınarak uygulama çalışmaları Alan ve inceleme gezileri, gezi planı ve gezi raporu hazırlama Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Kurumlar Yönetmeliğinin incelenmesi Uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi, staj problemlerine çözüm getirilmesi
 
 
 
SEÇMELİ DERSLER
 
 
Dersin Kodu:ÇOĞ2024
Dersin adı: Animasyon
Dersin Kredisi:2+0
Dersin İçeriği:Kostümlü basit animasyon örnekleri uygulayabilme animasyon organizasyonunda yapılacak etkinlikler özel gece organizasyonlarının tanımı ve amaca uygunluğu animasyonun çocuğun gelişimindeki yeri ve önemi okul öncesi eğitiminde animasyonun yeri ve önemi çocuk animatörlüğünün tanımı ve önemi çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri çocuklara yönelik animasyon çeşitleri çocuklarla birlikte animasyon uygulamaları yüz boyama ve kostüm çalışmaları kullanılacak araç gereçler animasyonun çocuğun hayal gücüne ve kişilik gelişimine etkileri kostümün tanımı, tarihçesi kullanma amaçları, kişiler üzerindeki etkileri yüz boyamada karakter örnekleri çocuk eğitiminde animasyonun yeri ve önemi etkinlikler düzenlerken dikkat edilecek noktalar.
 
 
Dersin Kodu: ÇOĞ2026
Dersin Adı: Sanat Etkinliklerini İzleme
Dersin Kredisi: 0+2
Dersin İçeriği: Sanat nedir? Neye sanat denmelidir? Sanat taklit midir? Platon’un sanat üzerine görüşleri nedir? Sanatçı-sanat eseri arasındaki ilişki nedir? Neye göre sanat eseri denir? Sanat-sanat eseri- sanatsever arasındaki bağlantı nedir? Sanat türleri, işlevsellikleri nedir? Ülkemizde sanatın yeri, müzecilik anlayışı nedir? Belli başlı müzelerimiz Dünyanın sanata bakışı, müzecilik anlayışı, dünyadaki belirli müzeler Dünyadaki yeniliklerin ülkemize nasıl uyarlanmalıdır?
 

   

Son Güncelleme: 29 Ocak 2009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi