DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın TAAHÜTNAME - KEFALETNAME   Hukuk Müşavirliği

 

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

 

 

2547 sayılı Kanunun 33, 35 ve 39.maddeleri uyarınca yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilecek Üniversitemiz öğretim elemanlarının taahhütname - kefaletname senedi ile ilgili işlemler Hukuk Müşavirliğinde yapılmaktadır. Kefillerin Üniversitemiz personeli olmaması halinde bu işlemlerin masrafı verilmek suretiyle noterlikte yapılması gerekmektedir.

 

Yapılacak işlemler sırasıyla şu şekildedir:

 

  • Görevlendirme kararının Üniversite Yönetim Kurulundan çıkmış olması Son maaş bordrosu veya ilgili maaş işleri bürosundan alının brüt maaşı gösterir yazı ile birlikte Rektörlük Hukuk Müşavirliğine gelinmesi, damga vergisi hesaplamasının yapılması ve Üçkuyular / Fahrettin Altay Dokuz Eylül Vergi Dairesine damga vergisinin yatırılması
  • Üniversitemiz ünvanlı kadrosunda (öğretim üyesi-idari ünvanlı kadro) görevli 2 adet kefil ile birlikte randevu alınan gün ve saatte damga vergisi makbuzu ve üniversite kimlikleri ile Hukuk Müşavirliğinde hazır olunması
  • İmzalanacak 3 suret halindeki senedin bir sureti Personel Dairesi Başkanlığında, bir sureti Hukuk Müşavirliğinde, bir sureti ise görevlendirilen kişi de kalmaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR :

· Yurtdışında olup da görevlendirme süresinin uzatılması nedeniyle yapılacak taahhütname-kefaletname senedi işlemleri, ilgilinin aşağıda bulunan senet örneğini yurtdışında konsolosluk onayı ile düzenlettirmesi ile mümkün olmaktadır. Veya ilgilinin yurtiçinde vereceği vekâletnamede “adıma borçlanmaya / taahhüt etmeye” ifadesinin bulunması koşulu ile vekil aracılığıyla yapılmaktadır.

· Noterde yapılacak senet işlemlerinde kefillerin bordrolu çalışan veya serbest çalışan (vergi levhası – imza sirküleri olmak kaydıyla) olması gerekmektedir.


Senet Örneği

Eşli Kefalet Örneği

 

Son Güncelleme: 29 Eylül 2013

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi