DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü (Ing.)   Lisans Ders İçerikleri

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

DERS İÇERİKLERİ

 

 

 

MEN 1001 Matematik I (4,0,4,4)

 

 

 

Limit ve süreklilik, Türev, Türevin uygulamaları, İntegrasyon yöntemleri, Belirli integrallerin uygulamaları, Transandan fonksiyonlar. İntegrasyon teknikleri.

 

 

 

MEN 1003 Fizik I (3, 2,4,5)

 

 

 

Vektörler. Kinematik. Bir boyutta hareket. İki boyutta hareket. Newton’un hareket yasaları ve bunların uygulamaları. Newton’un evrensel kütleçekimi yasası. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. Momentum ve sistemlerin hareketi. Katı cisimlerin statik dengesi. Dönme ve açısal momentum.

 

 

 

MEN 1005 Denizcilik Kimyası (2,1,2.5,3)

 

 

 

Temel kavramlar ve temel yasalar. Stochiometric hesaplamalar. Gazlar, sıvılar ve katılar. Atomun yapısı ve kimyasal elemanlar tablosu. Nükleer tepkimeler. Çözeltiler. Kimyasal tepkimelerde ısı enerjisi. Tepkimelerin oranı. Denge. Asitler ve bazlar. Deniz suyunun kimyasal ve fiziksel özellikleri. Korozyon ve korozyon kontrolü. Deniz boyaları. Yakıt ve yağ kimyası. Yakıt ve yağların çeşitleri ve özellikleri. Tehlikeli maddeler. Deniz kirliliği.

 

 

 

MEN 1007 Teknik Resim I (2,2,3,4)

 

 

 

Mühendislikte teknik resmin önemi ve standart kavramı ile çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması. Çizgiler ve anlamları ile teknik yazı. Ölçülendirmenin ve toleranslandırmanın esasları. İzdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. Makine elemanlarının çizimi ve montaj resimleri.

 

 

 

MEN 1009 Atölye I (1,3,2.5,4)

 

 

 

Gemilerde bakım ve imalatın tanıtımı. Makine dairesindeki takımlar ve avadanlıklar. Makine atelyesinde emniyet tedbirleri. Eğeler ve eğeleme. Gönyeleme. Markalama. Ölçme ve kontrol. Matkaplar. Yapıştırıcılar ve yapıştırma. Bakım tutum. Çalışma Güvenliği Uygulamaları. Boru işleri.  Anahtarlar. Kesici aletler. Penseler ve mengeneler. Darbe aletleri.  Temizlik ve tashih elemanları. Yağ ve yağlama ile ilgili elemanlar (gresörlük, hidrolik, kriko). Sızdırmazlık elemanları. El takımları ve aletleri. Ölçü elemanları. V kayış. Perçin tabancası. Kelepçe. Caraskal.  Segman. Rulman. Bağlantı elemanları-fittingler (nipel, manşon vs.). Valfler (gate, globe-check vs). Pompa ve motoru eksene alma

 

 

 

MEN 1011 Denizcilik İngilizcesi  I (2,0,2,2)

 

 

 

Gemi tipleri. Denizcilik organizasyonları. Gemi ölçüleri ve tonajlar. Gemi yapı elemanları ve kısımları. Gemi yardımcı makinaları (güverte ve makina)

 

 

 

TBT 1001 Temel Bilgi Teknolojisi (2,2,3,4)

 

 

 

Giriş ve tarihçe,  temel Fortran,  seçici uygulama,  tekrar eden uygulama,  giriş çıkış,  bilimsel görselleştirme,  fonksiyonlarla programlama,  alt programlarla programlama,  diziler,  türetilmiş veri tipleri,  diğer veri tipleri,  dosya işleme,  göstergeler ve bağlantılı yapılar,  sayısal yöntemler.

 

 

 

TDL 1001 Türk Dili I (2,0,2,2)

 

 

 

Dillerin kökeni, Dünya dilleri, Türkçe’nin özellikleri, Türk dilinin gelişimi, Türkçe alfabenin tarihi, Türkçe’nin bugünkü durumu, Diller ve düşünceler arasındaki ilişki, Düşüncenin ifade edilmesi, Dil ve kültür arasındaki ilişki, Kültürü yaratan özellikler ve unsurlar, Türkçe sesbilgisi ve kuralları, Türkçe’nin yapısı, Yazma ve kuralları, Türk dilinde yazılmış önemli eserler, Günümüzde Türkçeyle yazılmış eserlerin örnekleri.

 

 

 

ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2,0, 2,2)

 

 

 

İnkılabın tanımı. Türk inkılabının amacı ve önemi. Osmanlı İmparatorluğunun genel durumu, çöküş nedenleri. İmparatorluğu kurtarma çabaları, fikir akımları. Birinci Dünya savaşı. Cemiyetler. Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişi. TBMM’nin açılışı. Ulusal hükümete tepkiler. İç-dış siyaset. Müdanya Mütarekesi. Lozan Konferası.

 

 

 

BDE 1001 Beden Eğitimi I  (2,0,2,2)

 

 

 

Beden yeterliliğini geliştirmeye yönelik fizik kondisyon kavramlarının uygulanması. Yüzme stil çalışmalarına geçiş: serbest, sırt üstü ve kurbağa stillerinin öğretilmesi. Yüzme bilmeyenlere temel yüzme eğitiminin verilmesi. Atlama, suya dalma, sudan adam kurtarma tekniklerinin öğretilmesi. Mesafe yüzme çalışmaları.

 

 

 

MEN 1002 Matematik II (4,0,4,4)

 

 

 

Sonsuz seriler. Konik bölümler. Parametrik eğriler. Kutupsal koordinatlar. Uzayda analitik geometri. Vektör değerli fonksiyonlar. Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler. Çok katlı integraller.

 

 

 

MEN 1004 Fizik II (3,2,4,5)

 

 

 

Elektrik şarjı ve elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Sığa ve kapasitör. Akım ve direnç. Akım teoremleri. Manyetik alan. Ampere yasası. Faraday yasası. İndükleme. RLC devresi. Maxwell yasaları.

 

 

 

MEN 1006 Statik (2,0, 2,2)

 

 

 

Vektörel cebir ve vektör sistemleri. İndirgeme teoremleri. Kuvvet sistemleri. Kütle merkezleri. Guldin teoremleri. Maddesel noktanın statiği. Serbest ve bağlı maddesel noktalar. Denge. Sürtünmenin etkisi.  Rijit cismin statiği. Moment. Varignon teoremi. Sürtünme yasaları.  Reaksiyonların hesabı.

 

 

 

MEN 1008 Teknik Resim II (2,1,2.5,4)

 

 

 

Bilgisayar destekli teknik resime giriş. Temel teknik resim çizim fonksiyonlarının tanıtımı. Tek görünüşlü çizimler. Geometrik çizimler. Şekil tanımlama, görünüş çıkarma. Ölçülendirme teknikleri. Kesit görünüşler. Yardımcı görünüşler. İzometrik çizimler.

 

 

 

MEN 1010 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğine Giriş  (2,0, 2,2)

 

 

 

Gemi makinaları işletme mühendisliğine giriş. Gemi çeşitleri. Geminin tanınması ve ilgili giriş konular. Gemi makina çeşitleri. Makina dairesi ve ekipmanları. Makina dairesi simülatörü (MDS) ve eğitim gemisi ile makina dairesini tanıma. Gemi makinaları işletme mühendisliği etik değerleri. Gemi makinaları işletme mühendisliği görev, yetki ve sorumlulukları. Mühendisliğe giriş. Tersanede gemi dizayn ve üretiminin incelenmesi. İçten yanmalı makinalar. Dizel motorları ve benzin motorları çalışma ilkeleri. Ağır, orta ve yüksek devirli makinalar. Kazanlar. Kazan türleri.  Buhar türbinleri, buhar türbinlerinin yapısı. Buhar türbinleri devreleri.  Isı değiştiriciler. Buharlaştırıcılar ve damıtma ilkeleri. Gaz türbinleri, gaz türbin çevrimleri.

 

 

 

MEN 1020 İmal Usulleri (2,2,3,3)

 

 

 

Proje çalışmaları ve emniyet kuralları. Çalışmalar sırasında atölye takım ve aletlerini kullanma, Planya tezgahları, Torna tezgahları, Freze tezgahları, Kesme ve matkap tezgahları, Boru bükme, sabit bağlantılar, perçin, lehimleme, Kaynak çeşitleri, ark kaynak ekipmanları, ark kaynağı konumları, elektrikli ark kaynağının ilkeleri, Düşük karbonlu çeliklerde kaynak, kaynak hataları, Oksi-asetilen kaynağı ve ekipmanları, çalışma ilkeleri kaynak işleri sırasında sağlık ve güvenlik uygulamaları. Çalışma güvenliği uygulamaları.

 

 

 

MEN 1014 Denizde Güvenlik I (3,2,4,4)

 

 

 

Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri. Kişisel can kurtarma araçları, yerleri ve kullanımı. Can kurtarma araçları ve kurtarma botları.  Can kurtarma aracı ve kurtarma botundaki teçhizat. Kişisel koruyucu giysi ve teçhizat. Gemi terkinde yapılması gerekenler. Denizde kişisel canlı kalma. Deniz suyunda yapılması gerekenler. Can kurtarma aracında yapılması gerekenler. Kazazedeler için başlıca tehlikeler. Helikopter yardımıyla kurtarma operasyonları.

 

Yangın önleme ve yangınla mücadele temel eğitimi. Yanıcı maddelerin özellikleri. Yangın sınıfları. Taşınabilir yangın söndürücüler. Sabit yangın söndürme teçhizatları. Kişisel yangın teçhizatı. Teneffüs cihazının tanıtımı ve kullanımı. Gemide yangınla mücadele organizasyonu. Yangınla mücadele ve kazazede kurtarma yöntemleri.

 

Temel İlk Yardım. Kanamanın kontrolü. Acil durum takımındaki malzemenin ve bandajlar yerine geçebilecek diğer uygun malzemelerin kullanılması. Canlandırma tekniklerinin uygulanması.

 

Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk, güvenli çalışma uygulamaları. Gemide efektif insan ilişkileri. Emirleri anlama ve gemideki görevlerin bilinmesi. Acil durum uygulamaları. Deniz çevresinin korunmasıyla ilgili önlemlerin alınması.

 

Can kurtarma araçlarının kullanma yeterliği. Can kurtarma araçları ve kurtarma botlarının yapısı ve donanımları. Değişik can kurtarma araçları ve kurtarma botlarının indirme ve geri alma  donanımları. Ağır deniz şartlarında can kurtarma araçları ve kurtarma botlarının indirme yöntemleri. Gemiden ayrıldıktan sonra yapılması gerekenler. Can kurtarma araçlarının makinelerinin çalıştırılması. Gemi terkinden sonra kazazedelerin  ve can kurtarma araçlarının idaresi.

 

Yangınla ileri mücadele: Giriş, emniyet ve prensipler, yangın teorisi, gemilerde yangın kontrolü, gemi yangınla mücadele organizasyonu, gemi adamlarının yangınla mücadele eğitimi, yangınla mücadele yöntemleri, yangın araç ve teçhizatının kontrol ve bakımı, yangınla mücadelede oluşan tehlikeler, yangın araştırma ve rapor etme, yangın merkezinde uygulama eğitimi ve değerlendirme,

 

Tıbbi ilk yardım: İlk yardım ve gözden geçirme, kazaya uğrayanların bakımı, hasta bakımı, hastalıklar, alkol ve ilaç bağımlılığı, diş bakımı, jinekoloji ve hamilelik, soğukta kalıp kurtarılanların bakımı, hipotermi, denizde ölüm, gemilerde çevresel kontrol, hastalıklardan korunma ve kayıtların tutulması, ilaçlar ve tıbbi ekipman, cerrahi teçhizat araç ve gereçleri, değerlendirme.

 

 

 

MEN 1016 Temel Gemicilik (2,1,2.5,3)

 

 

 

Bu ders tanker yüklerinin karakteristiklerini, tehlikelerini, emniyet önlemlerini, acil durum işlemlerini kargo donanım ve işlemlerini, yük donanım ve yük işlemlerinin yanında zabitlerin görev ve sorumlulukları hakkında tanker tanıtım eğitimini içerir.

 

 

 

TDL 1002 Türk Dili II (2,0,2,2)

 

 

 

Kompozisyonlar hakkında genel bilgi, Kompozisyon planlama ve yazma, Yazılmış kompozisyon örnekleri, Yazım örneklerinin uygulaması, Yanlış yazmanın arkasındaki nedenler, Sözel açıklamalar, Sözel açıklamaların uygulaması, Bilimsel araştırma, Makaleler ve Raporlar, Konferanslar ve duyurular, Edebiyatın farklı tipleri; Şiir, Roman, Hikaye, Seçilmiş bazı eserlerin okunması ve yorumlanması.

 

 

 

BDE 1002 Beden Eğitimi II (2,0,2,2)

 

 

 

Beden yeterliliğini geliştirmeye yönelik fizik kondisyon kavramlarının uygulanması. Yüzme stil çalışmalarına geçiş: serbest, sırt üstü ve kurbağa stillerinin öğretilmesi. Yüzme bilmeyenlere temel yüzme eğitiminin verilmesi. Atlama, suya dalma, sudan adam kurtarma tekniklerinin öğretilmesi. Mesafe yüzme çalışmaları.

 

 

 

MEN 2001 Matematik III (4,0,4,5)

 

 

 

Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris lineer denklem sistemlerinin çözümü. Vektör Uzayları; alt uzaylar, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, bir matrisin rangı. İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal taban, Gram-Schmidt Metodu. Lineer Dönüşümler; Lineer dönüşümün çekirdeği ve rangı, lineer dönüşümün matrisi, lineer dönüşümler uzayı,  dual uzay, benzerlik. Determinantlar; determinant özellikleri, kofaktör ve bir matrisin eki, ters matrisin bulunması, Cramer Kuralı. Özdeğer ve Özvektörler; köşegenleştirme.

 

 

 

MEN 2003 Dinamik (3,0,3,4)

 

 

 

Maddesel noktanın kinematiği, hız ve ivme. Doğrusal hareket. Çok sayıda maddesel noktanın hareketi. Rölatif hız ve ivme. Eğrisel hareket. Newton’un ikinci yasası. Maddesel noktanın dinamiği. Maddesel noktalar sisteminin dinamiği. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. İmpuls ve momentum. Çarpışma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEN 2005 Gemi Elektroteknolojisi I (2,2,3,4)

 

 

 

Doğru akım makinaları, yapısal özellikleri ve çalışma prensipleri, eşdeğer devre, temel denklemler, uyarma şekilleri, moment ifadeleri, endüvi reaksiyonu, komütasyon.  Jeneratör ve motor karakteristikleri, hız ayarı ve yol verme karakteristikleri.  Yükleme ve fazör diyagramları.  Alternatif akım makinaları, yapısal özellikleri ve çalışma prensipleri.  Bir ve üç fazlı asenkron makinaların yapılışları, üç fazlı asenkron motorda eşdeğer devre parametrelerinin belirlenmesi, sargı faktörleri e.m.k.  ifadesi, döner alanlar, yüklenmeleri ve fazör diyagramları, güç bilançosu, döndürme ve devrilme momenti, yol verme, frenleme, hız ayarı yöntemlerinin bilgisayar destekli incelenmesi.  Senkron makinaların yapılışları, uyarma alanları, senkron jeneratör ve motorlarda endüvi reaksiyonu, eşdeğer devreleri fazör diyagramları, boşta ve yükteki karakteristikleri, senkronizasyon, senkron motorlara yol verme, aktif, reaktif güç ayarı, döndürme momenti, senkron-asenkron motor, çift beslemeli asenkron motor, yüksek frekans motorları, lineer makinalar, frenleme motorları, harici rotorlu motorlar, titreşim motorları, tambur motorlar, çok fazlı komutatör motorlar, Schrage motoru, tek fazlı komutatör motorlar, histerezis, yanıcı ortamlar için elektrik motorları, A.C./D.C.  jeneratörlerin paralel çalıştırılması, konvertörler, test etme, bakım yöntemleri(d.c.  ve a.c.  jeneratör ve motorlar, şalterler, starterler)

 

 

 

MEN 2007 Termodinamik I (3,1,3.5,4)

 

 

 

Termodinamik tanımlar ve terminoloji. Saf madde ve özellikleri. Mükemmel ve gerçek gazlar. Enerji; ısı ve iş. Birinci Kanun; Enerjinin korunumu (kapalı sistem, sürekli akışlı açık sistem, zamanla değişen açık sistem uygulamaları). Tersinirlik ve tersinmezlik. Entropi ve İkinci Kanun.

 

 

 

MEN 2009 Gemi İnşaatı ve Stabilite (3,0,3,4)

 

 

 

Gemilerin genel olarak tanıtılması. Geminin tarihi, gemilerin sınıflandırılması. Geminin geometrik özellikleri. Gemilerde tonaj ve fribord. Gemi elemanlarının incelenmesi. Gemi inşaatında kullanılan yapı teknik yöntemleri, hidrostatik eğriler. Gemide enine, boyuna stabilite ve trim, karaya oturma ve havuzlanmada stabilite. Direnç ve sevk.

 

 

 

MEN 2011 Nümerik Analiz (2,0,2,2)

 

 

 

Kompleks sayılar, denklem ve denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. En küçük kareler metodu, lineerleştirme, polinomlar. Cebirsel denklemlerin doğrudan çözüm metotları, hata hesapları. Enterpolasyon. Periyodik fonksiyonlar, Runge-Kutte yöntemi. Sınır değer problemleri, kısmi diferansiyel denklemler, yaklaşımlar.

 

 

 

 

 

MEN 2013 Malzeme Bilgisi  (2,1,2.5,3)

 

 

 

Malzeme bilimine giriş. Metalik malzemelerin yapıları ve faz diyagramları. Metallerin mekanik özellikleri. Dökme demir, çelik ve demirden gayri metallerin üretim yöntemleri; çelik ve dökme demirin esasları ve sınıflandırılması. Metallerin döküm yöntemleri. Metallerin plastik deformasyonu yolu ile şekillendirilmesi, prensipleri, kaynak tekniği ve prensipleri. Metallerin ısıl işlemleri, metalik olmayan malzemeler. Malzemelerin testleri. Gazla kesme. Uluslararası malzeme standartları.

 

 

 

MEN 2015 Deniz Hukuku (2,0,2,2)

 

 

 

Temel Hukuk. Hukukun tanımı ve türleri. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Deniz Hukuku. Deniz Hukukunun tanımı ve sınıflandırılması. Deniz iş ve sosyal güvenlik hukuku. Kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları. Geminin tanımı ve denize, yola ve yüke elverişliliği. Deniz kazaları ve çatma. Kurtarma yardım. Müşterek avarya. Türk iş kanunu ve onun analizi. Deniz iş kanununun kapsamı. Hizmet akdinin düzenlenmesi. Akit süresinin uzaması ve sona ermesi.

 

Aşağıdaki uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerin kuralları:

 

 

 

ATA 2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2,0,2,2)

 

 

 

Modern Türkiye tarihini, Atatürk prensiplerini, Türk Devrim tarihini, modernleşme çalışmalarını, ulusal mücadeleyi, cumhuriyetten sonraki ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gelişmeleri ve dış işlerini öğrencilere öğretmek, onların modern dünyanın gereksinimleri, insan haklarına ve çağdaş demokrasiye dikkatlerini çekmek ve bilimsel bakışı sağlamak   

 

 

 

MEN 2002 Mühendislik Matematiği (4,0,4,4)

 

 

 

Birinci mertebe denklemler; ayrılabilen denklemler, lineer denklemler, değişken dönüşümü ve integrasyon çarpanı, varlık ve teklik teoremleri, uygulamalar. Yüksek mertebe lineer denklemler; parametrelerin değişimi yöntemi, mertebe düşürme, sabit katsayılı denklemler; belirsiz katsayılar yöntemi. Euler-Cauchy denklemi. Kuvvet serisi yöntemi; adi ve regüler singüler noktalar civarında çözümler. Laplace dönüşümü; temel tanımlar ve teoremler, başlangıç değer problemlerinin çözümü, konvolüsyon delta fonksiyonu ve transfer fonksiyonu. Lineer diferansiyel denklem sistemleri; fizik ve mühendislik uygulamaları.

 

 

 

MEN 2004 Gemi Dizel Motorları I (2, 1,2.5,4)

 

 

 

Dizel motor çevrimleri, iki ve dört zamanlı makinalar. P-V diyagramı. Tayming diyagramı. Süpürme havası sistemleri ve turboşarjerler, ağır, orta ve yüksek devirli motorlar. Trank pistonlu makinaların yapıları. Kroshedli makinaların yapıları. Dizel motorlarının parçaları. Yanma ve yakıtlar. Isıl değer. Gemilerde kullanılan yakıtlar ve standartları. Yağlama yağları.

 

 

 

MEN 2006 Gemi Yardımcı Makinaları I (2,1,2.5,3)

 

 

 

Yardımcı kazan temel bilgileri. Yardımcı kazan yapısı. Yardımcı kazan ve buhar dağıtımı. Yardımcı kazan işletimi. Isı değiştiriciler. Buharlaştırıcılar ve damıtma ilkeleri. Güverte makineleri. Pervane tipleri.

 

 

 

MEN 2008 Termodinamik II (3,1,3.5,5)

 

 

 

Kullanılabilir enerji. İkinci Kanun uygulamaları. Termodinamik çevrimlerin analizi. Gaz akışkanlı güç çevrimleri(Carnot çevrimi, standart hava kabullerinin Otto çevrimi, Diesel çevrimi, ara soğutmalı, ara ısıtmalı rejeneratörlü Brayton çevrimine uygulanması). Buhar çevrimleri (ara ısıtmalı, ara buhar almalı, rejeneratörlü ve kojenerasyonlu Rankin çevrimi). Soğutma makinaları ve ısı pompaları (buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, soğurmalı soğutma). Kimyasal reaksiyonlar ve yanma. Formasyon entalpisi. Birinci kanunun uygulaması. Adyabatik alev sıcaklığı. Mutlak entropi ve termodinamiğin üçüncü kanunu. İkinci kanunun uygulaması.

 

 

 

MEN 2010 Malzeme Mukavemeti (2,1,2.5,3)

 

 

 

Mukavemet kanunu; safi çekme, basma, makaslama, kayma zorlanmaları. Bileşik mukavemet halleri. Kırılma hipotezleri. Eğilme ve burulma. Tek eksenli, iki eksenli ve üç eksenli gerilme ve Şekil değiştirme durumları ile bunlar arasındaki bağıntılar. Elastik eğri. Burulma. Analoji yöntemi, yorulma.

 

 

 

MEN 2012 Gemi Elektroniği (2,1,2.5,4)

 

 

 

Yarı iletkenler teorisi, diyotlar, diyot devreleri. Transistorlar, transistorlu devrelerin çözümlenmesi, transistorlu yükselteçler. Alan etkili transistorlar. Geri beslemeli yükselteçler ve osilatörler. Güç yükselticileri. Modülasyon. Elektron tübü, katod ışını tüpü ve diğer tüpler. Antenlerin özellikleri. Fiber optik haberleşme sistemleri, radar sinyal işlenmesi. Laser elektroniklerinin haberleşme uygulamaları.

 

 

 

MEN 2014 İşletmeye Giriş (2,0,2,3)

 

 

 

Finans fonksiyonu, mali tablolar. Finansal analiz. Nakit yönetimi. Stok yönetimi, alacak yönetimi. Paranın zaman değeri. Tahvil ve hisse senedi değerleme. Risk ve getiri. Sermaye maliyeti. Finansman kararları. Kar dağıtım politikaları. Finansal piyasalar. Ikinci el gemiler ve dönüşümlerinin finansmanı. Sefer performansının karlılık analizi.

 

 

 

MEN 2016 Denizcilik  İngilizce II (2,0,2,2)

 

 

 

Yakıt ve yağlama yağı devreleri. Soğutma suyu devreleri. Sıkıştırılmış hava devreleri. Egzoz devreleri. Balast ve sintine devreleri. Yangın devreleri. Tanklar ve yerleşim planları. Makina ve techizatların kullanma kılavuzlarının anlaşılıp kullanılması. Turboşarjer tipleri, çalışma prensipleri ve parçaları. Separatörler. Dümenler ve dümen sistemleri.

 

 

 

MEN 2018 Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri için Denizcilik İngilizcesi II (2,1,2.5,3)

 

 

 

Yakıt ve yağlama yağı devreleri. Soğutma suyu devreleri. Sıkıştırılmış hava devreleri. Egzoz devreleri. Balast ve sintine devreleri. Yangın devreleri. Tanklar ve yerleşim planları. Makina ve techizatların kullanma kılavuzlarının anlaşılıp kullanılması. Turboşarjer tipleri, çalışma prensipleri ve parçaları. Separatörler. Dümenler ve dümen sistemleri.

 

 

 

MEN 3001 Gemi Makinaları Operasyonu  ve Bakımı I (2, 1,2.5,4)

 

 

 

Makina dairesinde vardiyada yapılan işlemler. Manevra ve seyir işlemleri ve güvenli vardiya tutma esasları. Güvenli bakım ve onarım uygulamalarının düzenlenmesi. Makina arızaları, sebepleri ve giderilme yöntemleri. Arıza tespitinde kullanılan ölçü aletleri ve kullanımları. Yağ, yakıt, soğutma suyu, balast, sintine işlemleri. Güvenli yağ, yakıt alım yöntemleri. Şaft ve şaft donanımları, dümen ve yeke donanımları, güverte makinalarının işletimi ve bakımı. Evaporatör işletimi ve bakımı. Güvenlik ve acil durum işlemleri.

 

 

 

MEN 3003 Makina Elemanları (2,0,2,3)

 

 

 

Makinaların ve makina elemanlarının konstrüksiyonu, hesabı ve imalatı için genel bilgiler; sürekli mukavemet kavramı ve sürekli mukavemete göre boyutlandırma, makina elemanlarında yorgunluk. Emniyet kavramları. Malzeme bağlantıları, kuvvet bağlı bağlantılar. Kaynaklı, lehimli, yapıştırıcılı ve perçinli bağlantılar.  Şaft göbek bağlantıları. Vida mekanizmaları ve cıvata bağlantıları. Mekanik yaylar. Şaftlar, akslar, kaplin ve klaçlar. Sürtünme, aşınma, yağlar, yağlama teorisi, kaymalı ve rulmanlı yataklar Uygulama; konularla ilgili çeşitli problemlerin çözümü ve basit konstrüktif ödevlerin yapılması.

 

 

 

MEN 3005 Gemi Dizel Motorları II (2, 1,2.5,4)

 

 

 

Dizel motorlarına ait sistemler. Soğutma sistemleri. Deniz suyu sistemleri. Yağlama yağı sistemleri. İlk hareket havası sistemleri. Egzoz gazı sistemleri. Yakıt sistemleri. Dizel motorlarının uzaktan denetimi. Manevra hazırlıkları. Vardiya tutma esasları. Bakım onarım. Bakım için hazırlık. Planlı bakım. Makina arızalarının araştırılması, arızaların belirlenmesi ve hasar oluşmasının önlenmesi. Güvenlik yönetimi ve planlı bakım uygulamaları.

 

 

 

MEN 3007 Otomatik Kontrol Sistemleri (2,1,2.5,4)

 

 

 

Otomatik kontrole giriş yapmak. Dinamik, elektrik ve kimyasal sistemlerin modellenmesi. Transfer fonksiyonu ve sistem diyagramları. Stabilite. Geri besleme kontrol sistemleri ve PID kontrol. Gemi dizel makinasının otomatik ve uzaktan kontrolü. Gemi buhar kazanlarının sıcaklık, basınç ve yanma kontrolleri. Gemi jeneratör setlerinin güç dağılımı, voltaj ve faz kontrolü. Gemi iklimlendirme sistemlerinin sıcaklık ve nem kontrolü. Sensörler; analog ve dijital sensörler. Ana makina duman kontrolü ve makina dairesinde diğer kontrol sistemleri uygulamaları. Alarm sistemleri. Tahrik sistemlerinde ve diğer makina dairesi kontrol uygulamaları. Sinyal ölçme, yükselticiler ve gürültü azaltma yöntemleri. Bilgisayar kontrolüne giriş. Analog ve dijital kontrol sistemleri. Hata fonksiyonları.

 

 

 

MEN 3009 Isı Transferi (3,0,3,4)

 

 

 

Zamana bağımlı ve bağımsız tek ve iki boyutlu ısı iletimi ve radyal ısı akımı. Isı kaynaklı sistem. Uzatılmış alan. Hidrolik ve termal sınır tabakası. Düzenlilik ve Reynold’s analojisi. Laminer ve türbülanslı akışlarda serbest ve zorlanmış konveksiyon. Borularda, kanallarda ve dış yüzeylerde cebri konveksiyon. Yoğuşma ve kaynama durumunda ısı iletimi. Isı radyasyonunda temel denklem, siyah cisim. İki paralel yüzey arasında radyal ısı değişimi. Radyasyon kat sayısı. Deniz ve endüstrideki uygulamalar. 

 

 

 

 

 

MEN 3011 Akışkanlar Mekaniği (2,1,2.5,3)

 

 

 

Euler ve Lagrange değişkenleri. Yol çizgileri, akım çizgileri. Süreklilik denklemi. Özel hareketler. Akım fonksiyonları. Şekil değiştirme tansörü. İç ve dış kuvvetler. Gerilme tansörü. Hareket denklemi. Euler ve Navier-Stokes denklemleri. Bernouilli teoremleri. Lineer momentum teoremi. Çeşitli özel hareketlerin incelenmesi. Poiseuille kanunu. Stoke denklemi ve formülü. Potansiyel akışlar. Akışkanlar ve özellikleri. Hidrostatik. Basınç dağılımları. Basınç merkezi. Kaldırma kuvveti. Bernouilli denklemi ve genelleştirilmesi. Momentum denklemi. Borularda akış, yersel ve sürekli kayıplar. Debi ölçmeleri.

 

 

 

ME 3013 Makina Dairesi Simülatörü (MDS)  İşletim Düzeyi (1,2,2,5)

 

 

 

Bu ders öğrencilerin makina dairesi makina ve sistemlerinin tam kapsamlı makina dairesi simülatörü kullanarak bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Makina dairesinde bulunan makina ve ilgili sistemleri kontrol listeleri kullanılarak uygulama yapılır. Vardiya tutma, operasyon, vardiya teslimi uygulamaları yapılarak, problemlerin giderilmesi alıştırmaları yapılarak sistemlerin anormal durumdan normal duruma getirilmeleri prosedürleri için pratik çalışmalar yapılır

 

 

 

MEN 3015 Gemi Yardımcı Makinaları II (3,0,3,4)

 

 

 

Gemi devreleri, fittingler ve kontrol cihazları. Pompaların tipleri ve çalışma ilkeleri. Pompalama sistemleri ve kontrol sistemleri. Balast, sintine, yangın pompaları ve sistemleri. Yakıt ve yağlama yağı separatörleri. Sintine separatörü ve atık su sistemleri. Hava kompresörleri. Evaporatör ve insineratörler. Dümen prensipleri. Dümenlerin hidrolik ve elektrik kontrolü. Emercensi dümen sistemi. Stern tüp ve şaft sistemleri. Buzluk kompresörleri.

 

 

 

MEN 3100 Deniz Stajı (0,30,15,30)

 

Altı ay süreli liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

MEN 4001 Sevk ve Şaft Sistemleri (2,0,2,3)

 

 

 

Geminin sevk gücünün ve veriminin hesaplanması. Şaftlar, şaftların laynı, pervane şaftları. Stern tüp çeşitleri ve bakım tutumları, şaft donanımının tanıtımı. Dümen donanımı nedir, bakım-tutum ilkeleri, dümen yeke donanımı. Sevk sistemleri, (cpp, fpp, crp, wj) çalışma prensipleri, kavitasyon, kayıplar. Verimi etkileyen faktörler.

 

 

 

MEN 4003 Buhar ve Gaz Türbinleri (2,1,2.5,4)

 

 

 

Türbin tipleri. Yapım detayları. Türbin yağlama yağları ve yağlama. Operasyon ve bakım tutum. Stim kavramı. Performans. Türbin gavernörleri. Türbin güç ünitesi yardımcı elemanları. Gaz türbin çeşitleri.

 

 

 

MEN 4005 Soğutma ve HVAC Sistemleri (2,1,2.5,4)

 

 

 

Münferit ve merkezi ısıtma esasları. Isıtma elemanlarının tanıtılması. Sıcak sulu ısıtma devreleri. Alçak basınçlı ve yüksek basınçlı buharla ısıtma. Havalandırma ve hava ile ısıtma. Isıtma sistemlerinin projelendirilmesi. Psikometrik diyagram. Isı kazançları hesabı. Yaz- kış iklimlendirme çevrimleri. Isıtma-havalandırma ve iklimlendirmenin gemiye uygulamaları. Soğutma odalarının hesapları.

 

 

 

MEN 4007 Makina Dairesi Simülatörü (MDS) Yönetim Düzeyi (4,2,5,6)

 

 

 

Bu ders öğrencilerin makina dairesi makina ve sistemlerinin tam kapsamlı makina dairesi simulatörü kullanarak yönetici seviyesinde bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Problemlerin giderilmesi alıştırmaları yapılarak sistemlerin anormal durumdan normal duruma getirilmeleri prosedürleri için pratik çalışmalar yapılır. Emniyet ve yönetim unsurlarının ön plana çıktığı manevra pratikleri, risk yönetimi, ekip idaresi ve standard makina dairesi kalıpları kullanılarak iç ve dış iletişim konularının pratik çalışmaları yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

MEN 4009 Deniz Sigortaları (2,0,2,3)

 

 

 

Sigorta kavramlarına giriş. Sigorta sözleşmesi, unsurları, tarafları, tarafların borç ve yükümlülükleri, denizcilik rizikolarına karşı sigortalar, tekne ve makine teçhizat sigortası, ek sigortalar, kulüp sigortaları, muafiyetler, yük sigortaları, FDND ve diğer sigortaların irdelenmesi, gemilerin teknik işletmecilik kuralları ve sigorta kuralları arasındaki ilişkilerin irdelenmesi ve nesnel kanıt kapsamındaki evrakların gemilerde tutulması.

 

 

 

MEN 4011 Mühendislik Ekonomisi (2,0,2,3)

 

 

 

Yakıt ekonomisini artırmanın önemi. Yakıt ekonomisini elde etme metotları. Gemi formu ve direnç. Tekne verimi. Pervane verimi. Tekne ve pervane pürüzlülüğü. Dizel motorlarından atılan enerjinin geri kazanımı. Elektrik enerjisinin ana makinadan üretimi.

 

 

 

MEN 4013 Yönetim ve Liderlik (2,0,2,4)

 

 

 

Öğrenciler iyi bir yönetici olmak için gerekli becerileri öğrenme fırsatına sahip olacaklardır. Bunun yanında, yönetim uygulamalarını etkileyen işletme dışında gelişen faktörlerin öneminin farkında olacaklardır. Öğrencilere yönetim prensiplerinin farklı ölçekteki firmalarda (küçük işletmelerden dev firmalara) uygulanışı ile ilgili örnekler verilecektir. Bunun yanında bu derste öğrencilere yazarak, konuşarak ve sunum yaparak iletişim becerilerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

 

 

 

MEN 4015 Dizel Makine Hesaplamaları (2,0,2,3)

 

 

 

Çevrimler, teorik çevrimler ve verimleri. Gerçek çevrimler. Isı hesapları ve kuram. Doldurma, sıkıştırma, yanma, ısı değerleri, genişleme ve egzoz. Yanma, yanma verimi ve egzoz gaz entalpisi. Ortalama endike basınç. Endike güç, fren gücü, mekanik güç.  Verimler; teorik veya termodinamik verim, endike ısıl verim, fren ısıl verimi, dolgu verimi, hacimsel verim, süpürme verimi, mekanik verim, yanma verimi. Yakıt harcamaları, endike, özgül, fren özgül ve saatteki sarfiyatlar. Makina ısı dengesi, makina uygulama değerleri.

 

 

 

MEN 4017 Gaz Makineleri (2,0,2,3)

 

 

 

Bu ders öğrencilere gaz makineleri ile ilgili temel bilginin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgi bir ve daha çok silindirli dört zamanlı gaz makinelerinin fiziksel yapısını ve işletimini kapsamaktadır. Bazı özel operasyonlar, bakım, yağlama, arıza giderilmesi, servis ve tamiri ile bilgiler sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

MEN 4019 Enerji Yönetimi (2,0,2,3)

 

 

 

Enerji yönetiminin önemi ve endüstride enerji-etkin sistemlerde kullanımı. Ulusal ve uluslararası düzeydeki denizcilik organizasyonlarında, güncel enerji durumları ve enerji uygulamaları. Alternatif enerji kaynakları. Yakıtlar, yanma ve atık ısı kullanımları. Gemi makinelerinde enerji verimliliği, bakımın enerji verimliliğindeki önemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEN 4002 Sistemlerin Hidrolik ve Pnömatik Kontrolü (2,2,3,4)

 

 

 

Temel hidrolik ve pnömatik prensipler ve semboller. Hidrolik ve pnömatik sistemler. Pompalar, valfler, hidrolik motorlar ve silindirler. Hidrolik ve pnömatik sistemlerin işletimleri ve bakımları. Hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki arızalar ve giderilme yöntemleri. Denetleyiciler, hava besleme, piston hız kontrolü, sıralı kontrol, gözetim sistemleri. Gemilerdeki hidrolik sistemler; baş-kıç ırgat, kreyn, cpp, dümen. Gemilerdeki pnömatik sistemler; ana makinanın pnömatik kontrolü.

 

 

 

MEN 4004 Sörvey Yöntemleri (2,0,2,4)

 

 

 

Klas kuruluşları. Peryodik sörveyler. Tersane ve havuzlama işlemleri.  Liman başkanlıklarınca yapılan sörveyler. Sörvey hazırlıkları. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi. Liman devleti kontrolü. Yağ kayıt defteri.

 

 

 

MEN 4006 Emniyet ve Kalite Yönetim Sistemleri (2,0,2,3)

 

 

 

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kuralının gerekleri ve bunların değişik gemi tiplerine uygulanmasındaki esaslar. Emniyet Yönetim Sistemi denetlemeleri. ISO 9001:2000 standardının tanıtılması, gemi işletmeciliği süreçlerine uygulaması ve gemilerde yapılan denetimlerde dikkat edilecek hususlar. OCIMF ve CDI kriterlerinin tanıtılması, tankerlerin taşıma kontrat kaidelerine göre hazırlanmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi.

 

 

 

MEN 4008 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri (3,0,3,3)

 

 

 

Uluslararası sözleşmelere göre gemide bulundurulacak belgeler. Yükleme çizgileri uluslararası sözleşmesi ile ilgili sorumluluklar. Gemi, yolcu, gemiadamı ve yükün güvenliğini etkileyen uluslararası kuralların gerektirdiği sorumluluklar. Deniz sağlık bildirimi ve uluslararası sağlık kuralların gerekleri. MARPOL 73/78’e göre sorumluluklar. Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ile ilgili ulusal gerekler. Güvenlik ve Kalite Yönetimi, ISM Kod, ISO 9001.

 

 

 

 

 

MEN 4010 Denizde Güvenlik II (2,0,2,3)

 

 

 

Acil durum prosedürleri. Acil durum müdahale  planları. Gemi,personel ve yolcu emniyeti . Çatışmadan  ve acil durumdan sonra yapılacaklar, Acil durumdaki gemiye yardım .  yangın ve patlamadan sonra hasar azaltma ve gemiyi kurtarma elemanları. Gemiyi terk prosedürleri. yardımcı dümen donanımının kullanımı. Gemi hasar kontrol. Yüzdürücü bölmeler. Su girişinin transverse stabiliteye etkisi. Su girişinin trime etkisi. Gemi sörveyi ve havuzlama.

 

 İleri yangın ve tıbbı bakım.

 

 

 

MEN 4012 Gemilerin Teknik İşletmeciliği (2,0,2,4)

 

 

 

Gemi işletmeciliği şirketinin organizasyonun tanımlanması. Operasyon, teknik ve personel departmanlarının fonksiyonları, gemi işletim maliyetlerinin belirlenmesi, operasyonel performansa etki eden faktörler, filo yönetiminin temel prensipleri, kara personelinin yeterliliğinin tayini, gemi performans raporlarının incelenmesi, gemi işletmeciliği şirketlerinin strateji planlama metodları.

 

 

 

 

 

 

 

MEN 4014 Seyir Bilimi (2,2,3,4)

 

 

 

Seyir, Yerküresinin tanıtımı, Projeksiyon sistemleri, Denizde uzaklık ölçümleri,Deniz haritaları, Harita katalogları, Harita ölçekleri Denizcilere ilanlar ve harita düzeltmeleri, Yön kavramı, Dünyanın manyetik alanı ve gemide oluşan yapay sapma, Manyetik pusula bilgisi, Cayro pusula bilgisi, Otomatik pilot, Paraketeler,İskandiller, Uydu seyir sistemleri,Radar gözlem ve plotlama,  Kıyı seyri, Akıntı seyri, Özel seyirler, Fenerler, Şamandıralar, Seyirle ilgili yayınlar. Gemicilik, gemicilik bilgisi, Yat tanımı ve temel bilgiler, Motorlu ve yelkenli yat donanımları, güverte donanımı, tekne bakımı, raspa, macun ve boya işleri. Tekne Kullanma, Motorlu tekne manevrasını etkileyen etkenler, Yelkenli tekne manevrasını etkileyen etkenler, Demirleme, Yanaşma ve kalkma, Denize adam düşmesi, Motorlu tekne kullanma, Yelkenli tekne kullanma, Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları. Meteoroloji, Meteoroloji aygıtları ve kullanılmaları, Meteorolojinin elemanları, Cephe sistemleri, Hava raporları ve hava tahmini

 

 

 

MEN 4016 Diploma Projesi (0,2,1,2)

 

 

 

Gemi makinaları operasyon ve bakımı alanında  araştırma projeleri

 

 

 

MEN 4018 Deniz Çevresi Koruma (2,0,2,3)

 

 

 

Yağ ve yakıt kirliliği. Sağlık ve güvenlik.Organizasyonlar ve kontrol yöntemleri. Yakıt temizleme gereçleri.Seyrelticiler. Emici malzemelerin kullanımı. Kıyı temizliği. Temizleme bakım ve ekipman depolama. Yağ sızıntısı kompenzasyonu. Uluslararası deniz kirliliği sözleşmeleri.

 

 

 

MEN 4020 Denizcilikte Bilgi Sistemleri (2,0,2,3)

 

 

 

Sistem, bilgi sistemi ve bilgi teknolojisi kavramlarının tanıtılması. Sistem, bilgi sistemi ve bilgi teknolojisi kavramlarının SHIPPERNETIX yazılımı kullanılarak tanıtılması

 

 

 

MEN 4022 Tersane Yönetimi (2,0,2,3)

 

 

 

Tersanelerin Tarihçesi. Tersane İşletmesine Giriş ve Mevzuatı. Tersanelerin Sınıflandırılması ve Organizasyon Yapıları. Yeni İnşaatlarda İş Sırası İş Akış Diyagramları. Bakım ve Onarım Tersanelerinde iş Sırası ve İş Akış Diyagramları. Tersane Genel Planı, Atölyeler ve Çalışma Sahaları; Organizasyon Şeması. Gemi Gövdesi İmalatı – “Nesting”. Gemi İnşaatında Havuzlar. Üretim Planlanması ve Programlanması. Kapasite tanımı ve Tersane Kapasitesinin Hesaplanması. Gemi Sanayinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri. Yat Tersaneleri Organizasyonu. Çekek yerleri ve yat bakım onarım tersaneleri.

 

 

 

 (T,P,C,ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi