DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Lisansüstü Programlar   Turizm İşletmeciliği Bölümü

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI BÜNYESİNDEKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

 

 

v Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı

v Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

v Dış Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programı

v Turizm İşletmeciliği Doktora Programı

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. İge PIRNAR

Anabilim Dalı Başkan Yrd. : Yrd. Doç.Dr.Ebru GÜNLÜ

Bölüm Sekreteri : Muazzez KAÇIKAN

Tlf.No : 412 81 14

Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynaklar Yerleşkesi Buca

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU

Ø Prof.Dr.İge PIRNAR

Ø Doç.Dr.Özkan TÜTÜNCÜ

Ø Yrd.Doç.Dr.Ebru GÜNLÜ

Ø Yrd.Doç.Dr. Burcu Selin YILMAZ

Ø Öğr.Gör.Nuri Pınar YILDIRIM

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Öğrenci Kaynağı:

İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları, 4 yıllık eğitim veren Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulları ve Turizm Lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.

1.Yarıyıl

TUİ 501

Turizm Ekonomisi

3 0 3

TUİ 509

Konaklama İşletmeciliği ve Yönetimi

3 0 3

TUİ 515

Seyahat İşletmeciliği ve Yönetimi

3 0 3

TUİ 517

Toplantı Turizmi ve Kongre Yönetimi

3 0 3

TUİ 519

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

3 0 3

2.Yarıyıl

TUİ 504

Turizm Piyasasının Analizi

3 0 3

TUİ 506

Turizm Pazarlaması

3 0 3

TUİ 508

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

3 0 3

TUİ 516

Araştırma Yöntemleri

3 0 3

TUİ 518

Elektronik Turizm ve Turizmde Bilgi Sistemleri

3 0 3

TUİ 596

Seminer

0 2 1

TUİ 598

Uzmanlık Alanı Dersi

2 0 2

TUİ 599

Tez

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

Turizm Ekonomisi: Turizmin tanımı, sınıflandırılması, turizmin gerçek ve parasal(moneter) yönlü ekonomik etkileri, turizmin gelir yaratıcı etkileri, turizm çarpanları, turizmin katma değer etkisi, turizmin istihdama ve iç fiyatlara etkileri, devlet gelirlerine etkileri, turizmin sektörler üzerindeki etkileri, turizmin alt yapı etkileri.

Konaklama İşletmeciliği ve Yönetimi: Turizm işletmeleri, seyahat işletmeleri, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ile ilgili terminoloji ve kavramlar, otel yönetim hizmetleri, farklı departmanların işlevleri ve departmanlar arası ilişkiler, sınıflama, otel yöneticilerin özellikleri.

Seyahat İşletmeciliği ve Yönetimi: Seyahat sektörünün yapısı ve turizmdeki yeri. Seyahat işletmeleri ve turistik mal ve hizmetlerin dağıtım sistemi. Tur operatörlerinin dağıtım sistemi içindeki yeri ve önemi. Seyahat işletmelerinin organizasyonu. Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin Türk turizm sektöründeki yeri ve fonksiyonları. Türk seyahat işletmelerinin dünya turizmine entegrasyonu.

Toplantı Turizmi ve Kongre Yönetimi: Genel olarak kongre ve toplantı sektörünün dünya ve Türkiye’deki durumu, konuya ilişkin istatistiksel bilgiler, kongre düzenlenmesinin teme ilkeleri, kongre, toplantı türleri, dernekler ve şirketler toplantılarının farkları, sektördeki eğilimler ve başarı faktörleri incelenecektir. Ayrıca yiyecek-içecek faaliyetleri, toplantılarda banketler, pazarlama, bütçeleme, ajanda ve kontrol elemanları toplantı yeri ve seçimi, planlama ve değerlendirme ve gelecekte kongre sektörünün gelişimi konuları dahildir.

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Turizm İşletmelerinde personel istihdamı ve özellikleri. Turizm işletmelerinde personel politikaları, personel sorunları, personel planlaması, personel seçimi, personel geliştirilmesi, değerleme ve ücretleme. Personelin çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi.

2. YARIYIL

Turizm Piyasasının Analizi: Turizm piyasası kavramı ve özellikleri, turizm arzı ve özellikleri, turizm arzı analiz ve analiz yöntemleri, turizm talebi ve özellikleri, turizm talebini etkileyen değişkenler, turizm talebinin tahminleme yöntemleri, turizm talebinin yapısal analizi.

Turizm Pazarlaması: Genel olarak turizm pazarlaması ve turizm işletmelerinin pazarlama sorunları, stratejiler ve uygulamalar irdelenecektir. Ders kapsamında bir hizmet olarak turizm ürünlerinin pazarlanmasındaki farklılıklar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca tanıtım ve pazarlama araçları olarak fiyatlandırma, halkla ilişkiler, kişisel satış, açık hava reklamları ve transit reklamlar, sinema-radyo-televizyon, direk posta ile reklam, turistik tanıtımda gazete, magazin ve süreli yayınlar örnek olaylarla incelenecektir.

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim: Turizm işletmelerinde finansman fonksiyonu ve ilkeleri, yatırım kararları ve politikası, yatırım değerlendirme yöntemleri, yatırım finansmanı ve kaynakların seçimi, sermaye maliyeti, kâr dağıtımı, finansal analiz ve yöntemleri, kârlılık analizleri, finansal planlama araçları, nakit bütçesi, varlıkların yönetimi.

Araştırma Yöntemleri: Bilimin ve bilimselliğin özellikleri, sistematik ve araştırmaya temel yaklaşımlar, araştırma yöntemleri(deneyler ve taramalar), araştırma teknikleri, turizm alanında araştırmanın konusu, tutum, tutumun özellikleri ve ölçülmesi, ölçüm teknikleri, araştırmanın derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, raporlama.

Elektronik Turizm ve Turizmde Bilgi Sistemleri: Elektronik turizm ile ilgili temel kavramlar, E-turizmin tanımı ve gelişimi, e-turizmin aşamaları ve yöntemleri, e-turizm ve İnternet, bilgi teknolojileri ve turizm, turizmle ilgili internet siteleri. İnternet, telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin kullanımındaki hızlı gelişmeler, turizm endüstrisinin yapısında ve işleyişindeki değişimler, bilgi ekonomisinin gelişimi ve turizm endüstrisinde bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik çalışmalar.

3.Yarıyıl

TUİ 511

Seyahat İşletmeciliği ve Yönetimi

3 0 3

TUİ 525

Elektronik Turizm ve Turizmde Bilgi Sistemleri

3 0 3

TUİ 517

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçimlik)

3 0 3

TUİ 533

Turizmde Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi (Seçimlik)

3 0 3

TUİ 539

Deniz Hukuku* (Seçimlik)

3 0 3

TUİ 541

Denizde Haberleşme* (Seçimlik)Ha

3 0 3

TUİ 543

Denizde Emniyet Yönetimi* (Seçimlik)

3 0 3

TUİ 523

Dönem Projesi

2 0 2

(*) İşaretli seçimlik dersler - açıldığı takdirde - D.E.Ü.Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Öğretim Üyeleri tarafından verilecektir. Bu dersleri temel derslere ek olarak alan öğrenciler gerekli sınavları yerine getirerek “Yat Kaptanlığı Eğitimi” alma hakkını elde etmiş olacaktır. Bu dersleri alan öğrencilerin Gemi adamları Sağlık Yönergesi Hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte sınıfı için "Gemi adamı Olur" ibaresi taşıyan sağlık raporu almaları gerekmektedir.

(**) Bir yarıyılda en fazla 6 ders alınabilir. Seçimlik derslerin açılabilmesi için o dersi seçen en az 5 öğrenci olmalıdır.

TURİZM İŞLETMELİĞİ ANABİLİM DALI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. Yarıyıl

Turizm Ekonomisi: Turizm ekonomisinin tanımı ve boyutları, turizmin genel ekonomik faaliyetler içindeki yeri, turizmin parasal(moneter) ve gerçek(reel) ekonomi üzerindeki etkileri, turistik yatırımların gelir etkisi, turistik dış ticaret çarpanı, turizmin katma değere etkisi, turizmin iç fiyatlara etkisi, devlet gelirine etkisi, turizmin sektörler üzerindeki etkileri, turizmin alt yapı etkisi, turizm arz ve talebinin analizi, turizm piyasaları ve turizm piyasalarında denge analizleri.

Turizm İşletmelerinde Uluslararası Kalite Sistemleri: Turizm işletmelerinde kalitenin önemi ve tanımı, ürün ve hizmet kalitesinin boyutları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite uzmanların görüşleri, kalite güvencesi kavramı ve kalite standartları, ulusal ve uluslararası kalite ödülleri. Uluslararası kalite sistemlerinin oluşumu ve gelişimi, kalite sistemleri ile ilgili turizm sektöründeki uygulamalar ve örnek olaylar.

Turizm Endüstrisi ve Turizm Sistemi: Turizm ve turist kavramlarının tanımı, turist - günübirlikçi - ziyaretçi arasındaki farklar, insanların seyahat etmelerinin nedenleri, genel olarak turizm endüstrisinin tarihi, geçirdiği evreler ve gelişimi, alt bölümleri ve sistemleri, turizm işletmeleri çeşitleri, organizasyon, koordinasyon ve dağıtım sistemleri, dünya turizminin gelişimi ve yapısı.

Konaklama İşletmeciliği ve Yönetimi: Turizm işletmelerinin ayrıntılı sınıflaması, seyahat ve konaklama işletmelerinin, yiyecek-içecek işletmelerinin yönetimi, yönetici özellikleri. Temel yönetim ilke ve felsefelerinin turizm işletmeleri açısından analizi ve değerlendirilmesi. Değişik tipteki turizm işletmelerinin örgüt yapıları ve örgüt sorunları.

Güverte Operasyonları - I (seçimlik): Elektronik seyir, cayro pusula, otomatik pilot, paraketeler, iskandiller, uydu seyir sistemleri, radar gözlem ve plotlama, yat tanımı ve temel bilgiler, motorlu ve yelkenli yat donanımları, güverte donanımı, tekne bakımı, raspa, macun ve boya işler, denizde çatışmayı önleme kuralları (COLREG) içeriği ve uygulanması.

Seyir Planlaması ve Yönetimi – I (Seçimlik): Yerküresinin tanıtımı, projeksiyon sistemleri, denizde uzaklık ölçümleri, deniz haritaları, harita katalogları, harita ölçekleri, denizcilere ilanlar ve harita düzeltmeleri.

2. Yarıyıl

Turizm Pazarlaması: Makro ve mikro (işletme) düzeyde turizmde tanıtma ve pazarlama, İşletmeler düzeyinde stratejik pazarlama planlaması, pazarlama planı aşamaları, bölgesel pazarlama, çağdaş dağıtım sistemlerinin analizi. Başlıca pazarlama araçlarının sektördeki işletmeler tarafından kullanılma teknikleri. Konaklama ve seyahat işletmelerinin temel pazarlama sorunları. Hizmet ürünleri pazarlaması ve sorunları.

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim: Turizm işletmelerinde finansman fonksiyonu ve ilkeleri, yatırım kararları ve politikası, turistik yatırımların değerlendirme yöntemleri, yatırım finansmanı ve kaynakların seçimi, sermaye maliyeti, kâr dağıtımı, finansal analiz ve yöntemleri, kârlılık analizleri, finansal planlama araçları, nakit bütçesi, varlıkların yönetimi.

Toplantı Turizmi ve Kongre Yönetimi: Genel olarak kongre ve toplantı sektörünün dünya ve Türkiye’deki durumu, istatistik bilgiler, kongre düzenlenmesinin teme ilkeleri, kongre, toplantı türleri, dernekler ve şirketler toplantılarının farkları, sektördeki eğilimler ve başarı faktörleri incelenecektir. Ayrıca yiyecek-içecek faaliyetleri, toplantılarda banketler, pazarlama, bütçeleme, ajanda ve kontrol elemanları toplantı yeri ve seçimi, planlama ve değerlendirme ve gelecekte kongre sektörünün gelişimi konuları dahildir.

Turizm Politikası ve Planlaması: Bir ülkedeki dış ve iç turizm ile ilgili temel kamu politikaları ve uygulamaları. Özellikle dış ve turizmin ülkedeki toplam turizm hareketleri içindeki yeri ve önemi, dış turizmi geliştirmek ve ülkede coğrafi olarak dağılımı uygun olarak sağlamak, turizm endüstrisinin teşviki, turistlere sağlanacak olanaklar, dış tanıtım konusundaki uygulamalar, geliştirilecek ürün politikalarının önemi vurgulanmaktadır. Turizm ile ilgili olarak Türkiye’de 5 yıllık plan dönemlerinde uygulanan turizm politikaları ve bunların sonuçlarının değerlendirilmesi, Türk turizminin dünya turizmine entegre olması ve dünya turizminden daha fazla pay alması yönünde geleceğe dönük olarak uygulanabilecek politikaların ve stratejilerin formülasyonu ders kapsamında yer almaktadır.

Seyir Planlaması ve Yönetimi - II (Seçimlik): Yön kavramı, dünyanın manyetik alanı ve gemide oluşan yapay sapma, manyetik pusula bilgisi, kıyı seyri, akıntı seyri, özel seyirler, fenerler, şamandıralar, seyirle ilgili yayınlar, bilgisi.

Güverte Operasyonları II (Seçimlik): Motorlu tekne manevrasını etkileyen etkenler, yelkenli tekne manevrasını etkileyen etkenler, demirleme, yanaşma ve kalkma, denize adam düşmesi, motorlu tekne kullanma,yelkenli tekne kullanma, spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları, temel elektrik ve gemi elektriği, meteoroloji aygıtları ve kullanılmaları, meteorolojinin elemanları, cephe sistemleri, hava raporları ve hava tahmini.

3. Yarıyıl

Seyahat İşletmeciliği ve Yönetimi: Seyahat sektörünün yapısı ve turizmdeki yeri. Seyahat işletmeleri ve turistik mal ve hizmetlerin dağıtım sistemi. Tur operatörlerinin dağıtım sistemi içindeki yeri ve önemi. Seyahat işletmelerinin organizasyonu. Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin Türk turizm sektöründeki yeri ve fonksiyonları. Türk seyahat işletmelerinin dünya turizmine entegrasyonu.

Elektronik Turizm ve Turizmde Bilgi Sistemleri: Elektronik turizm ile ilgili temel kavramlar, E-turizmin tanımı ve gelişimi, e-turizmin aşamaları ve yöntemleri, e-turizm ve İnternet, bilgi teknolojileri ve turizm, turizmle ilgili internet siteleri. İnternet, telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin kullanımındaki hızlı gelişmeler, turizm endüstrisinin yapısında ve işleyişindeki değişimler, bilgi ekonomisinin gelişimi ve turizm endüstrisinde bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik çalışmalar.

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi) (Seçimlik): Turizm işletmelerinde personel istihdamı ve özellikleri. Turizm işletmelerinde personel politikaları, personel sorunları, personel planlaması, personel seçimi, personel geliştirilmesi, değerleme ve ücretleme. Personelin çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi.

Turizmde Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi (Seçimlik): Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, girişimcilik ve girişimcinin özellikleri, girişimcilikte yaratıcılık, girişimcilikte yenilik, iç girişimcilik, küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve girişim finansmanı, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları, fizibilite, bütçe ve iş planları, sürekli gelişim, iş organizasyonu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, girişimcilik ve ekonomik gelişme, Türkiye'de girişimciliğin değerlendirilmesi, Türk girişimciliğinin genel profili, uluslararası girişimcilik.

Deniz Hukuku (Seçimlik): Uluslararası deniz hukuku sözleşmesi, marpol 73/78 ve deniz kirliliği ile ilgili ulusal gerekler, limanlar yasası, liman giriş çıkış belgeleri ve işlemleri, denizde can ve mal koruma hakkında kanun, kabotaj yasası, harçlar yasası’nın ilgili gerekleri, deniz iş yasası, sahil sıhhıye gerekleri, gümrük ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili kanunlar hakkında bilgi, ceza ve ceza usul yasalarının denizciliği ilgilendiren gerekleri, kaptanın tanımı, yetki ve sorumlulukları, gemi ile ilgili gemide bulundurulması gereken belgeler, sigorta ve deniz sigortası. deniz ve kıyı alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, deniz turizmini ilgilendiren yasal düzenlemeler, denizcilik ve deniz turizminin yasal çerçevesi.

Denizde Haberleşme (Seçimlik): Görsel ve işitsel haberleşme yöntemleri, İngilizce standart denizcilik haberleşme cümlelerinin kullanımı (smcp),uluslararası işaret kodu kitabının kullanılması, VHF haberleşmesi, radyo telefon haberleşmesi, temel İngilizce, denizcilik İngilizcesi.

Denizde Emniyet Yönetimi (Seçimlik): Emniyet yönetimi, denizde kişisel sağ kalma, ilkyardım, yangınla mücadele, personel güvenliği ve sosyal sorumluluk.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

DIŞ TİCARET TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Öğrenci Kaynağı:

4 yıllık eğitim veren bütün fakülte ve yüksekokul mezunları başvurabilir.

1.Yarıyıl

TDT 501

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

3 0 3

TDT 503

Uluslararası İşletmecilik

3 0 3

TDT 505

Uluslararası Pazarlama

3 0 3

TDT 507

Uluslararası Finans Yönetimi

3 0 3

TDT 509

Ekonomik Bütünleşmeler ve Uluslararası Organizasyonlar

3 0 3

2.Yarıyıl

TDT 502

İthalat-İhracat Yönetimi

3 0 3

TDT 504

Stratejik Yönetim

3 0 3

TDT 506

Dış Ticarette Girişimcilik

3 0 3

TDT 508

Yabancı Sermaye ve Çokuluslu Şirketler

3 0 3

TDT 512

Uluslararası Kalite Sistemleri

3 0 3

3.Yarıyıl

TDT 511

Türkiye-AB İlişkileri

3 0 3

TDT 513

Uluslararası Ticaret Hukuku

3 0 3

TDT 515

Uygulamalı Dış Ticaret

3 0 3

TDT 517

Dünya Ticaret Sistemi

3 0 3

TDT 519

Eletronik Ticaret

3 0 3

TDT 597

Dönem Projesi

2 0 2

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

DIŞ TİCARET TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. Yarıyıl

Uluslararası Ekonomik İlişkiler: Bu derste; uluslararası ticaretle ilgili teoriler(klasik-neoklasik), gümrük tarifeleri ve sübvansiyonlar, kotalar, uluslararası ticaret kuralları, ekonomik entegrasyon, ödemeler dengesi, uluslararası ticarette mal ve döviz piyasaları ele alınacaktır.

Uluslararası İşletmecilik: Uluslararası işletmecilik ve tarihsel gelişimi, uluslararası ticaret teorileri, uluslararasılaşma süreci ve uluslararası pazarlara giriş, uluslararası çevre ve organizasyonlar, Ödemeler dengesi, uluslararası

işletmeleri çevresel faktörler ele alınacaktır.

Uluslararası Pazarlama: Pazarlama ve uluslararası pazarlama kavramları, yabancı piyasalar ve giriş şekilleri, franchising, joint venture, lisans, satın alma ve birleşmeler (mergering), uluslararası pazarlama stratejileri ve küresel pazarlama gibi konular işlenecektir.

Uluslararası Finans Yönetimi: Akreditiflerin tanıtımı ve açılan akreditifler kapsamında sağlanan finansmanlar ve finans yönetimi, ithalat akreditifine ait vesaikin post-finansmanı (Post-financing/Rcfinancing), yurtdışındaki ihracat veya ihracat kredisi, garanti kuruluşlarından sağlanan alıcı kredileri, İthalat kredileri (Hermes/ERG/KFW türü ECA kredileri), teminat mektupları, ithal edilecek makina ve teçhizatlar için leasing kuruluşlarından sağlanan finansman yönetimi konuları işlenecektir.

Ekonomik Bütünleşmeler ve Uluslararası Organizasyonlar: Uluslararası ticarette etkili olan ticari ve ekonomik birlikler (AB, NAFTA, APEC), ticareti düzenleyici örgütler (OECD, AB, IMF, WTO, GATT, Dünya Bankası ) ve diğer kuruluşlar (ILO, UNECO, ECOSOC) bu kuruluşların yapısı, etki alanları, çalışma şekilleri, uluslararası işletmecilik ve önemleri.

2. Yarıyıl

İthalat - İhracat Yönetimi: İthalat-ihracat kavramları ve genel Özellikleri, yurt içi ve yurt dışı ithalat-ihracat mevzuatları, uygulamaları ve teşvikler, ithalat-ihracat finansmanı konusunda bankaların uyguladıkları krediler, teminat mektupları, poliçeler, garanti mektupları. Eximbank kredilerinin kullanılma yöntemleri, ihracat ve ithalat yönetimi ve ihracatı teşvik politikaları, ithalat-ihracat yönetiminin tarihsel gelişimi ve çerçevesi, ihracatı teşvik politikaları kapsamında devlet yardımları, ihracatı teşvik tedbirleri, Gümrük Birliği ve ihracat teşvikleri, dış ticaret kapsamında ithalat-ihracat yönetimi.

Stratejik Yönetim: İthalat ve İhracat yapan işletmelerde uygulanan; stratejik yönetim ve işletme politikası kavranılan, stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi, dış ticaret anlaşmaları, stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi, stratejik yönetim süreci ve özellikleri, işletmenin amaç, misyon ve vizyonu, çevresel imkan ve sınırlamalar, sektör analizi/iç çevre analizleri, strateji seçiminde portföy analizleri, stratejik örgüt yapısı, strateji ve örgüt kültürü, liderlik, karar verme, stratejik pazarlık ve anlaşmalar, işletmelerdeki strateji oluşturma ve uygulama konulan işlenecektir.

Dış Ticarette Girişimcilik: Bu ders, küçük ölçekli işletmelerin yönetimi için gerekli koşulları, büyük ve küçük ölçekli işletmeler arasındaki farklılıkları belirleyerek incelemektedir. Girişimcilik, girişimciliği etkileyen sosyal ve diğer koşullar, yasal mevzuat, işletme planları ve kaynak yaratma ve kullanma konuları derse dahildir.

Yabancı Sermaye ve Çokuluslu Şirketler: Bu derste, yabancı sermayenin uluslararası hareket alanları, uluslararası yatıran koşullan, çok uluslu şirketlerin yatırım yaptıkları ülkelerde aradıkları şartlar, ülkelerin yabancı sermaye gereksinimleri ve dış yatırımlar konusunda çeşitli yaklaşımlar, çok uluslu şirketlerde yönetim ve örgütlenme yöntemleri, çok uluslu şirketlerde büyüme politikaları ve çok uluslu şirketlerde insan kaynaklan ve denetim ele alınacaktır.

Uluslararası Kalite Sistemleri: Bu ders kalite sistemi kurmak ve uygulamak için gerekli olan kalite felsefesi ve yönetim metodları konusundaki görüşleri ortaya koyma amacındadır. Kalite ve genel kavramlar. Kalite ve stratejik planlama. Sürekli iyileştirme (Kaizen). Deming’in 14 ilkesi. Kalite ödül sistemleri. Uluslararası kalite standartları. Toplam Kalite Yönetimi ve araçları. ISO 9000 belgelendirme süreci, uygulaması ve kontrolü.

3. Yarıyıl

Türkiye-AB İlişkileri: Avrupa Birliği; kuruluşu, yapısı, organları, Türkiye - AB ilişkilerinin tarihsel açıdan incelenmesi, dış ticaret açısından Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin durumu, AB'nin Türkiye'ye bakış açısı, ekonomik olarak Türkiye - AB ilişkilerini değerlendirilmesi, Türkiye'nin AB’ye uyum koşullarına yönelik mevzuatlar, AB'ye entegrasyon süreci, Türkiye - AB ticari ilişkilerine ve hukuki düzenlemelerine yönelik değerlendirmelere yönelik konular ele alınacaktır.

Uluslararası Ticaret Hukuku: Uluslararası ticaret hukukunun konusu, kaynakları ve hukuki rejimi, uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yollan, kambiyo mevzuatına göre ihracat ve ithalat hesaplarının kapatılması, ihracat ve ithalat hesaplarına ilişkin suçlar, uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri, uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri ile mahkeme kararlarının değerlendirilmesi, uluslararası ticarete ilişkin genel işlem şartlan, standart sözleşmeler ve uluslararası ticari kuruluşlarca hazırlanan broşürler, teslim şekilleri, uluslararası ticarette kullanılan belgeler gibi konular ele alınacaktır.

Uygulamalı Dış Ticaret: Dış ticarette kullanılan belgeler, sigorta ile ilgili belgeler, finansman belgeleri, anlaşma şartlarına yönelik belgeler, şartnamelerin istediği sertifikalar, gözetim şirketleri, dış ticaret işlemlennin tamamlanması, ihracat ve ithalat işlemleri, EximBank uygulamaları, ihracat kredisi, koruma tedbirleri, kota, damping ve sübvansiyon uygulamaları, riskler ve anlaşma şekilleri, ithalat ve ihracat örnek uygulamaları.

Dünya Ticaret Sistemi: Dünya ticaretinde başlıca bölgeler ve ülkeler, küreselleşme eğilimleri, uulslararası hammadde ve ürün hareketlen, çok taraflı ticaret görüşmeleri, Dünya Ticaret örgütü ve benzeri kuruluşların dünya ticaret sistemindeki rolü.

Elektronik Ticaret: E-iş, internet pazarlaması, elektronik pazarlar, dijital işletme stratejisi, internet üzerinden girişimcilik, elektronik ticaret, dijital ekonomi, e-tüketici davranışı, e-müşteri ilişkileri yönetimi, siber hukuk, internette etik sorunlar, internette gizlilik ve güvenlik, sanal işbirlikleri, e-ticaret için teknik altyapı (internet programlama, website tasarımı, programlama dilleri, veri tabanı analizi ve tasannu, işletim sistemi, bilgi yönetimi, yönetim bilgi sistemi, ağ ve telekomünikasyon, veri yönetimi, elektronik ödeme sistemi) konulan ele alınacaktır.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

Öğrenci Kaynağı:

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında ya da genel olarak Ekonomi ve İşletme ile ilgili ya da bunların alt programı niteliği taşıyan bir dalda tezli ya da tezsiz yüksek lisans derecesi almış olan mezunlar bu anabilim dalına başvurabilirler.

1.Yarıyıl

TUİ 601

Turizmin Sektörel Analizi

3 0 3

TUİ 603

Turizmde Yatırım Proje Değerlendirmesi

3 0 3

TUİ 619

Uluslararası Otel Yönetimi (ing.)

3 0 3

TUİ 621

Turizm Sosyoloji ve Turistik Tüketici Davranışları

3 0 3

ORTAK ZORUNLU DERSLER

OZD

Araştırma Yöntemleri

2 0 2

2.Yarıyıl

TUİ 602

Turizmde Bölgesel Planlama

3 0 3

TUİ 614

Turistik Ürün Politikaları

3 0 3

TUİ 622

Turizm İşletmelerinde Verimlilik Analizleri

3 0 3

TUİ 618

Avrupa Birliğinde Turizm Politikaları

3 0 3

ORTAK ZORUNLU DERSLER

OZD

TUİ 698

TUİ 699

Gelişim ve Öğrenme

Uzmanlık Alanı Dersi

Tez

1 0 1

3 0 3

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

Turizmin Sektörel Analizi: Türk turizminin genel değerlendirmesi, turizm politikasından kaynaklanan sorunlar, Türk Ekonomisinin özelliklerinden kaynaklanan sorunlar, turizm arzının ve talebinin yapısından kaynaklanan sorunlar, sektörel özelliklerden kaynaklanan sorunlar, turistik işletmelerden kaynaklanan sorunlar ve sorunların çözümünde alternatif politikalar.

Turizmde Yatırım Proje Değerlendirilmesi: Yatırım kavramı proje ve yatırım projeleri, işletmelerde yatırım politikası ve yatırım planlaması, turizm yatırımlarında yapılabilirlik raporu, teknik etüdler, ekonomik etüdler, kapasite ve kuruluş yeri seçimi, fon kaynaklarının seçimi, turizm yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve turizm teşvikleri.

Uluslararası Otel Yönetimi: Uluslararası zincir otellerin yönetim sistemleri ve yönetim şekilleri, Turizm ve konaklama sektörünün yeri ve önemi, uluslararası turizmin politik ve ekonomik boyutları, Türkiye’nin uluslararası konaklama endüstrisindeki yeri konuları yer almaktadır.

Turizm Sosyolojisi ve Turistik Tüketici Davranışları: Psikoloji ve Sosyoloji kavramları, birey ve çevresi ile ilişkileri, kişilik tutum ve tutum ölçme teknikleri, grup ve grup dinamiği, turistik grupların sosyolojik, psikolojik özellikleri, ev sahibi toplum-turist ilişkileri, turist tipleri ve davranışlarının ev sahibi toplum üzerindeki farklı etkileri, Turistik tüketicilerin satın alma ve tüketimde sergiledikleri davranışlar.

ORTAK ZORUNLU DERSLER

Araştırma Yöntemleri: Bilimin ve bilimselliğin özellikleri, sistematik ve araştırmaya temel yaklaşımlar, araştırma yöntemleri (deneyler ve taramalar), araştırma teknikleri, turizm alanında araştırmanın konusu, tutum, tutumun özellikleri ve ölçülmesi, ölçüm teknikleri, araştırmanın derlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, raporlama.

2. YARIYIL

Turizmde Bölgesel Planlama: Turizm planlamasının yapısı ve kapsamı. Turizm planlaması süreci, planlama yaklaşımları, turizm pazarları, bölgesel hizmetler, ulaşım, tanıtım ve enformasyon, potansiyel bölge planlaması, planlamanın üç aşaması, yerel turizm planlaması.

Turistik Ürün Politikaları: Turistik ürün kavramı, ürün analizi, ürün planlaması, fiyatlandırma politikaları. Satış geliştirme reklam politikası. Turistik ürün dağıtım politikası, farklılaştırılması. Turistik ürünün pazarlanması.

Turizm İşletmelerinde Verimlilik Analizleri: Verimlilik ile ilgili temel kavramlar, otel işletmelerinde kuruluş yeri-verimlilik ilişkileri, konaklama ve yiyecek-içecek birimlerinde fiyat-hizmet-verimlilik ilişkileri, pazarlama ve satış hizmetlerinin verimliliği, yönetim – istihdam - verimlilik ilişkileri, ücret-verimlilik ilişkileri, iş tatmini, iş basitleştirilmesi.

Avrupa Birliğinde Turizm Politikaları: AB’nin tarihçesi, Roma Antlaşması ve protokoller, Ankara antlaşması ve ek protokoller, birliğin yapısı, işleyişi, politikaları. Türkiye-AB ekonomik ve turistik ilişkileri ve Türk turizmine etkileri konuları yer almaktadır.

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
    © D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi