DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın İktisat Bölümü   Akademik Birimler

 İktisat Nedir?

İktisat; mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan bir sosyal bilim dalıdır. Olguları anlamak için iktisat bilimi sosyoloji, tarih, felsefe, matematik ve istatistikten yararlanır. Hemen hemen her gün kitle iletişim araçlarında haber olan işsizlik, enflasyon, büyüme, verimlilik, dış ticaret gibi toplum refahını yakından ilgilendiren konular iktisadın alanı içine girer. İktisat, pek çok alt alana ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları; mikro iktisat, makro iktisat, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, teknoloji iktisadı, iktisat tarihi, politik iktisat, iktisadi gelişme, uluslararası iktisat, para ve maliye politikaları ve finansal iktisattır.


İktisat Eğitimi Kişiye Ne Kazandırır?


Bir iktisat öğrencisi yoğun bir teorik ve pratik eğitim sürecinden geçer; bu eğitimin sonunda “İktisatçı” (ekonomist) unvanını alır. Teorik eğitim; iktisadi olguları anlamamıza ve bu olguları açıklamakta pek çok farklı bakış açısı olduğunu görmemize; pratik eğitim ise, teorik bilgimiz ışığında iktisadi sorunlara çözüm yolları bulabilmemize yardımcı olur. İktisat eğitimi, ülkemizdeki ve dünyadaki politik ve toplumsal gelişmeleri kavramamızı ve fakirlik, azgelişmişlik, çevre gibi konulara duyarlı olmamızı sağlar. İktisat eğitimi sayesinde, hükümetlerin izlediği politikaları daha iyi anlarız.


İktisatçılar Ne İş Yapar?


Her hükümetin, ülkenin iktisat yönetiminde danışmanlık hizmeti aldığı bir iktisatçılar kadrosu vardır. Bunun yanı sıra; iktisatçılar, özel firmalarda da danışman olarak görev yapabilmektedir. Ülkemizde iktisatçıların istihdam alanlarından bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:


T.C. Merkez Bankası

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

Devlet Planlama Teşkilatı

Sermaye Piyasası Kurumu

Rekabet Kurumu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Bankalar

Finans Kuruluşları

Denetim Kurumları

Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları


İktisat Eğitimi Sizin İçin Uygun mu?


Eğer;

· iyi bir matematik altyapınız varsa

· problem çözmeye yatkınsanız

· tarih, felsefe ve sosyoloji ilginizi çekiyorsa

· dünya ve ülke iktisadi sorunlarıyla ilgileniyorsanız

· politik konuları daha iyi kavramak istiyorsanız

· küreselleşme, …gibi entelektüel konulara merakınız varsa

· okumayı seviyorsanız,


iktisat eğitimi sizin için uygundur.

 

Bölümümüz Hakkında


Eğitim dili İngilizce olan Bölümümüz 1992 yılında İşletme Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Hızla büyüyen akademik kadromuz İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Teorisi ve İktisat Politikası olmak üzere dört anabilim dalına ayrılmaktadır. Bölümümüzün birincil amacı; sorgulamayı teşvik eden, çoğulcu, kuramsal bilginin yanı sıra uygulamaya da önem veren eğitim anlayışıyla öğrencilerini, iktisadi ve toplumsal gelişmeleri çözümleme becerisine sahip, nitelikli iktisatçılar olarak akademi ve iş dünyasına hazırlamaktır. Bunun yanı sıra; Bölümümüz, araştırma faaliyetlerini özendirerek yerel, ulusal ve küresel ölçekte toplum refahını artırmaya yönelik hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü programlarına kabul edilmekte; Merkez Bankası vb. gibi önemli kamu kurumlarında, yerel ve uluslararası firmalarda iş bulabilmektedirler. Öğretim üyelerimizin ilgisi uluslararası iktisat, endüstriyel organizasyon, bölgesel gelişme, Avrupa Birliği, tarım ekonomisi, finansal iktisat, kamu ekonomisi gibi geniş bir alana yayılmıştır. Bu alanlarda ürettikleri bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası dergilerde kabul görmektedir. Genç, dinamik ve yabancı üniversitelerde iş deneyimine sahip öğretim üyelerinden oluşan kadromuz gelecekte uluslararası işbirlikleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmektedirler. Bölümümüz; öğrencilerine ve öğretim üyelerine, çeşitli sosyal faaliyet olanakları sunmaktadır: Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden davetli konuşmacıların katıldığı tartışmalı toplantılar, konferanslar ve bölüm-içi seminerler hem öğrencilerimizin hem de öğretim üyelerimizin entelektüel gelişimine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin katkılarıyla kurulmuş olan borsa odası ders dışındaki zamanlarında da öğrencilerimize uygulama için alan yaratmaktadır.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi