DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Atık Su Laboratuvarı   Çevre Mühendisliği

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü: "İzmir Kanalizasyonu Projelendirilmesi Endüstri Kullanılmış Sularının Analizleri Ön Raporu", İzmir, 1978.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "Deniz Deşarjı Araştırma ve Tatbikat Projesi, Birinci Faaliyet Raporu, Cilt I, Genel Esaslar", İzmir, 1979.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "Gediz Irmağı Mansap Kesimi Kirlilik Araştırmaları Taslak Ara Raporu" İzmir, 1979.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "Gediz Irmağı Mansap Kesimi Kirlilik Araştırmaları Nihai Raporu, Cilt I, Gediz Irmağı Mansap Kesimi Kirlilik Modeli ve Akım Ölçümleri", İzmir 1980.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "Gediz Irmağı Mansap Kesimi Kirlilik Araştırmaları Nihai Raporu, Cilt II, Sulama Sistemlerinin Gediz Irmağı Mansap Kesimindeki Düşük Akımlara Etkisi", İzmir, 1980.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü: "Viking Aliağa Tesisleri Atıksu Arıtma Sistemi Projesi", İzmir, 1980.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "Fethiye Deniz Deşarjı Araştırma ve Tatbikat Projesi Birinci Faaliyet Raporu, Cilt II. Belde Çalışmaları", İzmir, 1980.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "Marmaris Deniz Deşarjı Araştırma ve Tatbikat Projesi Birinci Faaliyet Raporu, Cilt II, Belde Çalışmaları", İzmir, 1980.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "Manavgat Deniz Deşarjı Araştırma ve Tatbikat Projesi Birinci Faaliyet Raporu Cilt II, Belde Çalışmaları", İzmir, 1980.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "Alanya Deniz Deşarjı Araştırma ve Tatbikat Projesi Birinci Faaliyet Raporu, Cilt II, Belde Çalışmaları, İzmir, 1980.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "İskenderun Deniz Deşarjı Araştırma ve Tatbikat Projesi Birinci Faaliyet Raporu, Cilt II, Belde Çalışmaları, İzmir, 1980.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi: "İzmir Kanalizasyon Projesi Körfez Araştırmaları Raporu", İzmir, 1981.

Ø E.Ü. İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü: "Turyağ Yağ ve Mamulatı A.Ş. Turan Tesisleri Atıksu Arıtma Sistemi Avan Projesi ,, 1982, İzmir.

Ø Ege Bölgesi Sanayi Odası (1982) : "İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İçme Suyu, Kullanılmış Su ve Yağmur Suyu Uygulama Projeleri".

Ø Turyağ Yağ ve Mamulatı A.Ş. Turan Tesisleri (1982) : "Atıksu Arıtma Sistemi Avan Projesi"

Ø Sepici Deri Fabrikası (1983) : "Atıksu Arıtma Sistemi Avan Projesi", Torbalı, İzmir.

Ø İller Bankası Genel Müdürlüğü (1983) : "Köyceğiz Beldesi Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Araştırma ve Tatbikat Projesi, Nihai Proje".

Ø Turgutlu Belediyesi (1983) : "Kullanılmış Su ve Yağmur Suyu Kanalizasyon Projeleri".

Ø Kemalpaşa Belediyesi (1984) : "Kemalpaşa İlçesi Su Getirme, Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Projesi Ara Raporu".

Ø Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü (1984) : "İzmir Aliağa Petrol Ofisi Tesisleri Atıksu Arıtma Sistemi Araştırma ve Tatbikat Projesi, İzmir.

Ø Kayalıoğlu Belediyesi (1984) : "Kayalıoğlu Belediyesi Atıksu Toplama Sistemi ve Yağmur Suyu Cadde Kenarı Akışlari Tahkiki Projesi Ara Raporu".

Ø Billurtuz A.Ş. (1984) : "Billurtuz A.Ş. Atıksuları ve Çamurları Arıtım Projesi".

Ø DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1984): "Afyon Malt Fabrikası Atıksuyunun Arazide Arıtılabilirlik ve Sulama Suyu Olarak Kullanılabilirlik Etüdü", 1984, İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (1984): "Turizm Ağırlıklı Kentsel Merkezlerin Çöp İmha Tesisleri Etüd Projesi ”, İzmir.

Ø İller Bankası Genel Müdürlüğü (1985) : "İzmir Atıksu Arıtma Tesisleri Fizibilite Etüdü".

Ø DEÜ Mühendislik Mimarlìk Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü (1985): " İzmir TAC Tekstil Sanayi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi", İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (1986): "İzmir Körfezi Kirlilik Etüdü", İzmir.

Ø T.C.Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 3.İşletme Başmüdürlüğü (1987): "DDY Halkapınar Tesisleri, Yağmur Suyu Toplama ve Boşaltım, Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemleri Uygulama Projeleri".

Ø DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü (1989-1995):"SEKA Balıkesir Müessesesi Su Kirlenmesi Kontrolu Projesi, İzmir.

Ø Çevko Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (1991): "Plastik ve Metal Ambalajların Toplanması ve Geri Kazanımı Araştırma Projesi".

Ø Eurogold Madencilik A.Ş. (1991): "Ovacık Altın Madeni Çevresel Etki Değerlendirme Projesi”, İzmir.

Ø T.C.Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı (1991-1992): "Çevre Referans Laboratuvarı Sisteminin Planlanması Projesi, İzmir.

Ø Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi DBTE , Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı ve Su Ürünleri Yüksek Okulu (1990-1991): "İzmir Limanı ve Yanaşma Kanalı Tarama Malzemesinin Dökü Alanlarındaki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Projesi, İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Müh. Bölümü (1992):" BAĞ Yağları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon Projesi", İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü (1992): "TARİŞ Pamukyağı Kombinası Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon Projesi", İzmir.

Ø Rafine Billurtuz Sanayi A.Ş. (1993): "Rafine Billurtuz Sanayi A.Ş.'nin İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İçerisindeki Fabrikasında Oluşacak Atıksuların ve Çamurların Arıtımı Uygulama Projesi", İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Mimarlìk Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (1993): "Çimentaş Bayır Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Projesi, Su Kirliliği Grubu, İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (1993): "Söke (Aydın) Kanalizasyon Arıtma Tesisi Etüdü Projesi, Aralık 1993, İzmir.

Ø Rafine Billurtuz Sanayi A.Ş. (1994): "Billurtuz A.Ş. Bornova Tesislerinde Oluşan Endüstriyel Atıksu Debilerinin Belirlenmesi ve Atıksu Karakterizasyonu Projesi”, İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (1994): "Dalan Kimya Sanayi Atıksu Arıtma Tesisi Avan Projesi", İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü (1995): "Aydın İli Atıksu Arıtma Tesisinin Durum Değerlendirmesi Çalışması”, İzmir.

Ø DEÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh.Bölümü (1995): “İzmir Kenti Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Revizyonu Projesi", Temmuz-Ekim 1995, İzmir.

Ø DEÜ Çevre Müh. Bölümü (1998): “SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirme Tic. ve San. A.Ş. için yürütülen ISO 14001 Projesi, İzmir.

Ø DEÜ Çevre Müh. Bölümü (1998) “İzmir Atıksu Arıtma Tesisi Çevresel Etki Değerlendirme Projesi”, İzmir.

Ø DEÜ Çevre Müh. Bölümü (1998) “İzmir Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulamada Kullanılması Projesi”, İzmir..

Ø DEÜ Çevre Müh. Bölümü (2000): “ Bayraklı Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.’nin Proses Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği Projesi”, İzmir.

Ø DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2000): “Yünser Halı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Endüstriyel Atıksularının Arıtabilirliği Çalışması”, İzmir.

Ø DEÜ Çevre Müh. Bölümü (2000): “Tahtalı Barajı Havzasının Mevcut Durumunun Teknik, Bilimsel ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi”, Proje Koordinatörü, Kasım 2000, İzmir.

Ø DEÜ Çevre Müh. Bölümü (2000-2001): “İZSU Tahtalı Barajının İçme Suyu Karakterizasyonu Projesi (TİSKİP), İzmir.

Ø DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2001): “Delphi Otomotiv Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Lucas Dizel A.Ş.)’nin Proses Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği Çalışması Raporu, İzmir.

Ø DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü (2001): “Dalan Kimya Endüstri A. Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtma Çalışması”, İzmir.

Ø DEÜ ÇEVMER (2002-2003): “Zeytin Karasuyu Arıtma Projesi”, EBSO adına hazırlanmaktadır, İzmir.

Son Güncelleme: 24 Kasım 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi