DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın 18.07.2006/792   2006 Yılı Üniversite Yönetim Kurulu Karar Arşivi (770-813)

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 18.07.2006
Toplantı Sayısı : 792

 


 

 

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2006 Dönemi Doçentlik Bilim Sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilen İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Münevver Menderes’in 16.08.2006 tarihinde emekli olacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 3. 2006 Dönemi Doçentlik Bilim Sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Nurel Üner’in yabancı dilinin Almanca olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 4. 2006 Dönemi Doçentlik Bilim Sınavında jüri üyesi olarak görevlendirilen Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Zuhal Bahar’ın Anabilim Dalının farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 5. 2006 Dönemi Doçentlik Bilim Sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilen Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden’in Anabilim Dalının farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Funda Yercan’ın 31.08.2006 tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde görevli olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Mehmet Diriliş’in 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanması.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Sinan Kıvrak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanması.
 9. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Şener Akpınar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanması.
 10. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. H.Fevzi Alanyalı’nın, 15.10.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kısmi statüdeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nurettin Ünal’ın, 15.09.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kısmi statüdeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Ayan’ın Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında eğitim, araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.09.2006-31.08.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Özge Ayan’ın Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında eğitim, araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.09.2006-31.08.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi
 15. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz’un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy’un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Gökhan Öcal’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Altuğ Hasözbek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Tüner Galip’in “3 Yıl Süre İle Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasına itirazına ilişkin Raportör raporu.
 23. Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 14.07.2006 tarih ve 292 sayılı kararı.
 24. Uygulama Hastanesi’nden Prof.Dr. İlhan Çelebi’nin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından Temmuz ayı içerisinde düzenlenen “Jury Ballsbridge Hotel’de Network of Excellence In Urological Science (NEXUS)” konulu bilimsel ve eğitsel toplantıda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 25. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinden dolayı elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtım oranlarının tespiti.
 26. Buca Eğitim Fakültesi tarafından 17 Ekim 2005-12 Haziran 2006 tarihleri arasında düzenlenen ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”nın 17 Ekim 2005-28 Ocak 2006 tarihleri arasını kapsayan 1.döneminin Ocak, Şubat ve Mart aylarında elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 27. Sipahi Eğitim Sağlık ve Spor Vakfı''nın kurmayı planladığı yeni üniversite (Gediz Üniversitesi) için Üniversitemizin "Garantör Üniversite" görevini üstlenmesine ilişkin talebi.
 28. Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 02 Ekim 2006-08 Haziran 2007 tarihleri arasında İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı 2006/1 açılması.

   

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Adil ESEN  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Doç. Dr. Semih ÇELENK  
Prof.Dr. Nevzat KOÇ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Recep YAPAREL  
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
Prof.Dr. Emin ALICI  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 18.07.2006 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İrem Özkarahan ve Prof.Dr. Sedef Gidener yıllık izinli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Şeref Ertaş, Prof.Dr. Hüseyin Elmalı ve Prof.Dr. Çetin Türkçü yıllık izinli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri, Doç.Dr. Semih Çelenk, Prof.Dr. Nevzat Koç ve Prof.Dr. Recep Yaparel katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 29. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek, maddelerin görüşülmesine geçildi.

 

Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
Not : Konunun görüşülmesi sırasında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr. Semih Çelenk salonda bulunmadı.
KARAR 1- 2006 Dönemi Doçentlik Bilim Sınavında asil jüri üyesi olarak görevlendirilen İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Münevver Menderes’in 16.08.2006 tarihinde emekli olacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 2- 2006 Dönemi Doçentlik Bilim Sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Nurel Üner’in yabancı dilinin Almanca olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 2006 Dönemi Doçentlik Bilim Sınavında jüri üyesi olarak görevlendirilen Hemşirelik Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Zuhal Bahar’ın Anabilim Dalının farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2006 Dönemi Doçentlik Bilim Sınavında yedek jüri üyesi olarak görevlendirilen Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden’in Anabilim Dalının farklı olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Funda Yercan’ın 31.08.2006 tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde görevli olması nedeniyle Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Mehmet Diriliş’in 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Sinan Kıvrak’ın 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Şener Akpınar’ın 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. H.Fevzi Alanyalı’nın, 15.10.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kısmi statüdeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Nurettin Ünal’ın, 15.09.2006 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile kısmi statüdeki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Serkan Ayan’ın Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında eğitim, araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.09.2006-31.08.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Özge Ayan’ın Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında eğitim, araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.09.2006-31.08.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Burhan Erdoğan’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. A.Bahadır Yavuz’un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Niyazi Aksoy’un Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Zülfü Demirkıran’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Celalettin Şimşek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Gökhan Öcal’ın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Altuğ Hasözbek’in Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hakan Elçi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapmak üzere 20.07.2006-20.10.2006 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli (yol dahil) ve fasılalı olarak masrafların Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla il ve ilçelerinde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Tüner Galip’in “3 Yıl Süre İle Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasına itirazına ilişkin soruşturma dosyasını incelemek üzere Raportör olarak görevlendirilen Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şeref Ertaş’ın raporunda belirttiği görüşü doğrultusunda; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 48.maddesi uyarınca ilgilinin hakkında verilmiş cezaya karşı yapmış olduğu itirazının reddine ve cezasının “1 Yıl Süre İle Kademe İlerlemesinin Durdurulması” şeklinde uygulanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 22- İşletme Fakültesi’nden Doç.Dr. Mustafa Tanyeri ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanlarından Dr. Mustafa Yıldıran’ın ortak hazırladıkları “Reel Sektör İşletmeleri İçin Döviz Kuru Risk Yönetimi” konulu araştırmanın kitap olarak kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Uygulama Hastanesi’nden Prof.Dr. İlhan Çelebi’nin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından Temmuz ayı içerisinde düzenlenen “Jury Ballsbridge Hotel’de Network of Excellence In Urological Science (NEXUS)” konulu bilimsel ve eğitsel toplantıda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nun Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinden dolayı elde edilen gelirlerin katkı payı dağıtım oranlarının 22.06.2006 tarih ve 10/5-6 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararlarında tespit edildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Buca Eğitim Fakültesi tarafından 17 Ekim 2005-12 Haziran 2006 tarihleri arasında düzenlenen ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı”nın 17 Ekim 2005-28 Ocak 2006 tarihleri arasını kapsayan 1.döneminin Ocak, Şubat ve Mart aylarında elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının 31.03.2006 tarih ve 8/8 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtildiği oranlarda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Sipahi Eğitim Sağlık ve Spor Vakfı''nın kurmayı planladığı yeni üniversite (Gediz Üniversitesi) için Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği''nin 8/g maddesi, 2547 Sayılı Kanunun Ek Madde 3/d bendi uyarınca Üniversitemizin "Garantör Üniversite" görevini üstlenmesine ilişkin taahhüdün kabul edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- a) Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 02 Ekim 2006 – 08 Haziran 2007 tarihleri arasında “İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı’nın (2006/1)”nın açılmasına ve Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yürütülmesine,
b) Programlara katılacak her adaydan öğrenim ücreti olarak 2.250.-YTL alınmasına,
c) Önkayıtların 24 Temmuz 2006 – 10 Ağustos 2006, kesin kayıtların 10 Ağustos 2006 – 01 Eylül 2006 tarihleri arasında yapılmasına, Sertifika Programının kontenjanının en az 30, en fazla 400 olmasına, aday kaydının öngörülenden az olması halinde ilgili programın açılmamasına,
d) Programın amaç ve gerekçeleri ile yasal dayanakları, adayların mezun oldukları yada öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumları, kayıt ve kabul koşulları uygulama takvimi, ders muafiyeti ve başarı değerlendirilmesi, ders kredileri ve içerikleri ile dersleri okutabilecek öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarını ve özgeçmişlerini kapsayan programın aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 1-

 

GÜNDEM :

 

Son Güncelleme: 1 Nisan 2014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi