DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın 11.07.2006/791   2006 Yılı Üniversite Yönetim Kurulu Karar Arşivi (770-813)

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.07.2006
Toplantı Sayısı : 791

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca geçici olarak kadrosunun Üniversitemize tahsisi uygun görülen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Araş.Gör. Hanifi Okan İşgüder’in 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanması.
 3. İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Muammer Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezinde 04.07.2006 – 04.08.2006 tarihleri arasında haftada 1 gün (Perşembe) ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Hanife Öztürk’ün, Alexander von Humboldt Vakfı tarafından tahsis edilen burs kapsamında Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.06.2006-30.11.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak Almanya’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 5. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Güray Akdoğan’ın ABD West Virginia Üniversitesi İstatistik Bölümünde araştırma ve incelemeler yapmak üzere 01 Ağustos 2006- 31 Temmuz 2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 6. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Şerife Faydaoğlu’nun “Third International Conference of Applied Mathematics Plovdiv 2006 Bulgaria” Konferansında bildiri sunmak üzere 12.08.2006-18.08.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Döner Sermaye Bütçesinden (393,00.-YTL) karşılanarak Bulgaristan’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Araş.Gör. Zinnur Kanberoğlu’nun teziyle ilgili olarak bölgesel çalışmalarda bulunmak üzere 14.07.2006-01.07.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz Van’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Nesrin Kale’nin Buca Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü’ndeki görevlendirilmesinin 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Mimarlık Fakültesi ile Söke Belediyesi arasında imzalanan “Söke Alay, Şehit Cafer, Gündoğdu ve Çetin Sokaklarının Sağlıklaştırılmasına Yönelik Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri” protokolünün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesi ve Proje hizmetlerinin Prof.Dr. E.Eti Akyüz Levi ve Yrd.Doç.Dr. Müjgan Karatosun tarafından yürütülmesi.
 10. Av.Hüseyin Saray’ın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Beşir Acabey’den bilimsel görüş istemi ve verilecek hizmet karşılığı KDV dahil 472,00.-YTL.nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 11. SS.Hidayet Konut Yapı Koop.Yönetim Kurulu adına Mehmet Ali Çavdar’ın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Türk’den bilimsel görüş istemi ve verilecek hizmet karşılığı KDV dahil 472,00.-YTL.nin Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 12. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’ın Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında İzmir Ticaret Odası’nda Nisan 2006-Nisan 2007 döneminde haftada 1 gün olmak üzere Ticaret Hukuku konusunda danışman olarak görevlendirilmesi ve karşılığında 2.000,00.-YTL (KDV dahil) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması, ayrıca hukuki mütalaa istendiği takdirde konunun yeniden görüşülmesi.
 13. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmek isteyen adaylar için düzenlenecek olan “Hazırlık Kursları” projesinin, Prof.Dr. Cengiz Çekil yöneticiliğinde ve Yrd.Doç.Dr. Sevgi Avcı koordinatörlüğünde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve adaylardan 650,00.-YTL ücret tahsil edilmesi.
 14. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine 22. birim olarak bağlanan Devlet Konservatuvarı’nda düzenlenen öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarının sağlıklı yürütülemediğinden Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye İşletmesinin feshine ilişkin Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 30.06.2006 tarih ve 11 sayılı kararı.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Tüner Galip’in “3 yıl süre ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması”cezasına Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 47. ve 48. maddeleri uyarınca itirazı.
 16. Akademik kadro aktarması.
 17. Akademik kadro aktarması.
 18. Akademik kadro aktarması.
 19. Serkan Uzmen’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 20. İbrahim Yüksel’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 21. Hülya Özönen’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 22. Özgü Ünal’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 23. Orhan Fatih Akça’nın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 24. Seyhan Sayar’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 25. Fatma Kızılay’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 26. Özgecan Uğural’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 27. Çağatay Yıldırım’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 28. Nazım Sevim’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 29. Mehmet Doğan Yetik’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 30. Güven Şengönül’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
 31. Pınar Tatlıbal’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
Doç. Dr. Semih ÇELENK
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.Dr. Öcal USTA
Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL


Üniversite Yönetim Kurulu 11.07.2006 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan ve Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekili olarak Prof.Dr. Emin Alıcı ve Prof.Dr. Oğuz Dicle katıldı. Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. İlknur Cöcen ve Prof.Dr. Sedef Gidener görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. ve 31. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca geçici olarak kadrosunun Üniversitemize tahsisi uygun görülen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Araş.Gör. Hanifi Okan İşgüder’in 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İlahiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Muammer Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Saruhanlı Mütevelli Eğitim Merkezinde 04.07.2006 – 04.08.2006 tarihleri arasında haftada 1 gün (Perşembe) ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Hanife Öztürk’ün, Alexander von Humboldt Vakfı tarafından tahsis edilen burs kapsamında Trier Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma ve inceleme yapmak üzere 01.06.2006-30.11.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak Almanya’daki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Güray Akdoğan’ın ABD West Virginia Üniversitesi İstatistik Bölümünde araştırma ve incelemeler yapmak üzere 01 Ağustos 2006- 31 Temmuz 2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Şerife Faydaoğlu’nun “Third International Conference of Applied Mathematics Plovdiv 2006 Bulgaria” Konferansında bildiri sunmak üzere 12.08.2006-18.08.2006 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Döner Sermaye Bütçesinden (393,00.-YTL) karşılanarak Bulgaristan’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Araş.Gör. Zinnur Kanberoğlu’nun teziyle ilgili olarak bölgesel çalışmalarda bulunmak üzere 14.07.2006 - 01.07.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluksuz, yevmiyesiz Van’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Nesrin Kale’nin Buca Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü’ndeki görevlendirilmesinin 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mimarlık Fakültesi ile Söke Belediyesi arasında imzalanan “Söke Alay, Şehit Cafer, Gündoğdu ve Çetin Sokaklarının Sağlıklaştırılmasına Yönelik Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri” protokolünün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirilmesine ve Proje hizmetlerinin Prof.Dr. E.Eti Akyüz Levi ve Yrd.Doç.Dr. Müjgan Karatosun tarafından yürütülmesine ve proje bedeli olan 40.000,00.-YTL+KDV’nin (16.000,00.-YTL+KDV işbaşında onaylı protokolün Belediye’ye tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içinde – 24.000,00.-YTL+KDV proje tesliminde) Ziraat Bankası İzmir Buca Şubesindeki 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Av.Hüseyin Saray’ın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Mehmet Beşir Acabey’den bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve verilecek hizmet karşılığı KDV dahil 472,00.-YTL.nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- SS.Hidayet Konut Yapı Koop.Yönetim Kurulu adına Mehmet Ali Çavdar’ın Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Türk’den bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve verilecek hizmet karşılığı KDV dahil 472,00.-YTL.nin Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesindeki 6799886-5012 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’ın Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında İzmir Ticaret Odası’nda Nisan 2006-Nisan 2007 döneminde haftada 1 gün olmak üzere Ticaret Hukuku konusunda görevlendirilmesine ve karşılığında yıllık olarak 2.000,00.-YTL (KDV dahil) tutarın Ziraat Bankası Buca İzmir Şubesindeki 6799886-5012 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına, ayrıca hukuki mütalaa istendiği takdirde konunun yeniden görüşülmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına girmek isteyen adaylar için düzenlenecek olan “Hazırlık Kursları” projesinin, Prof.Dr. Cengiz Çekil yöneticiliğinde ve Yrd.Doç.Dr. Sevgi Avcı koordinatörlüğünde Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve adaylardan 650,00.-YTL ücret alınmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine 22. birim olarak bağlanan Devlet Konservatuvarı’nda düzenlenen öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarının sağlıklı yürütülememesi nedeniyle Devlet Konservatuvarı Döner Sermaye İşletmesinin feshine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr.Gör. Tüner Galip’in “3 yıl süre ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasına karşı vermiş olduğu itiraz dilekçesini ve soruşturma dosyasını incelemek üzere; Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şeref Ertaş’ın raportör olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Serkan Uzmen’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İbrahim Yüksel’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi
KARAR 21- Hülya Özönen’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi
KARAR 22- Özgü Ünal’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi
KARAR 23- Orhan Fatih Akça’nın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi
KARAR 24- Seyhan Sayar’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi
KARAR 25- Fatma Kızılay’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Özgecan Uğural’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Çağatay Yıldırım’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Nazım Sevim’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Mehmet Doğan Yetik’in Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Güven Şengönül’ün Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Pınar Tatlıbal’ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

Son Güncelleme: 2 Kasım 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi