DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Sınıf Geçme Notu Nasıl Hesaplanır?   Sıkça Sorulan Sorular

Başarı Notu ve Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi

 

       Aktif Eğitim:

       Aktif öğretim uygulayan bölümlerde öğrencinin aşağıdaki şekilde hesaplanan sınıf notu, o sınıfı başarmış olup olmadığının belirlenmesinde esas alınacak nottur.

       Modül içi etkinlik değerlendirmeleri ve modül sonu sınav notunun veya notlarının akademik bölüm kurullarının belirledikleri şekilde hesaplanan ağırlıklı toplamı Modül Ham Notunu (MHN) oluşturur.

       Bir dersin veya modülün kredisi, dersin kuramsal saatlerine uygulama veya laboratuvar saatlerinin yarısı eklenerek bulunur.

       Kuramsal saatler; modülün veya dersin probleme dayalı öğrenme oturumlarını, sunumları, danışma, tartışma ve panel saatlerini,

       Uygulama saatleri; modüle veya derse ilişkin uygulama, alan çalışması, problem çözme oturumlarını ve benzeri etkinliklerini,

       Laboratuvar saatleri; modüle veya derse ilişkin yapılan laboratuvar uygulamalarına ayrılan saatleri içerir.

       Yarı Yıl İçi Notu (YYİN), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlandığı modüllerin kredilerinin, Modül Ham Notları (MHN) ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki modül kredilerinin toplamına bölünmesi suretiyle 100 (yüz) üzerinden hesaplanır.

       Yarı Yıl İçi Notunun (YYİN) %70’i ile yarıyılsonunda yapılan Yarı Yılsonu Sınav Notunun (YYSN) %30’u toplanarak Yarı Yıl Notu (YYN) bulunur.

       Güz yarıyılı notunun %50’si ile bahar yarıyılı notunun %50’si toplanarak öğrencinin Sınıf Notu (SN) bulunur.

       Sınıf notu 70 (yetmiş) ve daha fazla olan öğrenci Yıl Sonu Sınavından (YSS)’dan Muaf sayılır.

       Sınıf Notu 50’nin altında olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve o sınıfı tekrarlamak zorundadırlar.

        Muaf olanlardan not yükseltmek isteyenler ve sınıf notu 50 (dahil) ve   70 (hariç) olan öğrenciler yılsonu sınavına alınırlar. Muaf oldukları halde not yükseltmek amacıyla yılsonu sınavına giren öğrencilerin başarı notu almış oldukları Yıl Sonu Sınav notuna (YSS) göre hesaplanır.

       Yıl Sonu Sınavına (YSS) giren  tüm öğrencilerin Sınıf Notu (SN), Yıl Sonu Sınav notunun (YSS) %50’sine, yılsonu sınavından önce hesaplanan sınıf notunun %50’sinin eklenmesiyle hesaplanır. Yılsonu sınavı sonucunda sınıf notu 70 ve üzerinde olanlar sınıfı geçmiş sayılırlar.

 

Son Güncelleme: 18 Nisan 2007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi