DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı   Araştırma ve Laboratuvar Olanakları

 
     ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARLARI
 
 
AMACI :
 Zemin-Kaya Mekaniği Laboratuarının kuruluşunun ilk amacı, bölümümüz öğrencilerine hizmet vermektir. 
İkincisi ise, zemin ve kayaların indeks ve mühendislik özelliklerini laboratuar ortamında belirleyip, zemin 
etüd projelerinin ilerleyen safhalarında mühendislerin karşılaşacakları problemlere karşı alacakları tedbirler 
açısından bilgi sağlamaktır.
YAPILAN PROJELERDEN BAZILARI :
 Manisa İli Sarıgöl İlçesi Yerleşim Alanına Ait Jeolojik Etüd Raporu, Ağustos, 2000, İzmir.
 Muğla İli Marmaris İlçesi Armutalanı Beldesi Yerleşim Alanına Ait, Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu, Şubat 2001, İzmir.
 YAPILAN DENEYLER
 
 Ø   Kayaların Fiziksel Özelliklerinin Tespiti. 
 Ø   Doğal, Kuru ve Suya Doygun Birim Hacim Ağırlık Tespiti.Porozite ve 
Ø   Doğal Su İçeriğinin Belirlenmesi.
Ø   Suya Doygunluk ve Ağırlıkça Su Emme Testleri.
Ø   Kaya Sertliğinin Belirlenmesi.Kaya Bloklarından Elde Edilen Karotlar Üzerinde Tek Eksenli Basma Deneyi
Ø   Brazilian İndirekt Çekme Gerilmesinin Tayini.
Ø   Karot ve El Örnekleri Üzerinde Nokta Yükleme Deneyi.
Ø   Zayıf Kayaçlarda Slake Durability Testi.
Ø   Mermerlerin Donma ve Çözünme Testleri
Ø   Kayaçların Yüzey Pürüzlülüğünün Profilometre ile Belirlenmesi.
Ø   Kayalarda Schmidt Hammer Testi.
Ø   Kohezif Zeminlerde Atterberg Limitleri.
Ø   Granüler Zeminlerde Elek Analizi.
Ø   Zemin Örnekleri Üzerinde Serbest Basınç DeneyiZemin Örnekleri Üzerinde Direkt Kesme Deneyi
Ø   Zemin Örnekleri Üzerinde Serbest Basınç Deneyi
Ø   Konsolidasyon Deneyi 
 LABORATUVARDA BULUNAN CİHAZLAR
 
Ø   2 adet Konsolidasyon Deney Aleti
Ø   1 adet Direkt Kesme Deney Aleti
Ø   1 adet Slake Durability Deney Aleti
Ø   1 adet Nokta Yükleme Deney Aleti
Ø   1 adet Standart Proctor Deney Aleti
 
Ø   1 adet Modifiye Proctor Deney Aleti
Ø   2 Takım Elek Seti
Ø   1 adet Cassagrande Deney Aleti
Ø   2 adet Tartı
Ø   2 adet Etüv
Ø   1 adet Serbest Basınç Deney Aleti
Ø   1 adet Konik Penetrasyon Deney Aleti
Ø   2 adet Karotiyer (Uçları Değişecek)
Ø   1 adet Tek Eksenli Basınç Deney Aleti (Çalışmıyor)
Ø   1 adet Karot Kafa Kesme Aleti (Çalışmıyor-Elektrik Problemi var)
Ø   1 adet Karot Uç Düzeltme Aleti (Çalışmıyor-Elektrik Problemi var)
 Son Güncelleme: 7 Kasım 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi