DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Editöre Ulaşın Socrates Programı   Ab Eğitim ve Gençlik Prog

Hakkımızda

Tanıtım , Faaliyet Raporları , Akademik İşbirlikleri

AB Eğitim ve Gençlik Programları

Socrates Programı , Gençlik Programı (Youth) , Leonardo Da Vinci , Akademik İşbirlikleri ve İkili Antlaşmalar , Belgeler

ERASMUS

Erasmus ile ilgili genel bilgi , Gelen Öğrenciler , Giden Öğrenciler , Belgeler , İkili Anlaşmalarımız

AKTS (ECTS)

AKTS ile ilgili bilgiler, AKTS Not Çizelgesi (Transcript of Records) , AKTS Bilgi Katologları

AB Hibeleri

Çerçeve Programları

Burslar

YÖK Bursları , Jean Monnet Bursları , Chevening Bursları (British Council) , İsveç Enstitüsü Bursu , DAAD Bursları

Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus hakkında FAQ

Bağlantılar

Genel Socrates-Erasmus Sayfaları , Yararlı dökümanlar , Socrates-Erasmus Programında Yer Alan Kuruluşlar , Öğrenciler için Bilgiler , Diğer Kuruluşlar

AB Eğitim ve Gençlik Programları-Socrates Programı

1. Programın Ana Hatları, Amacı ve Özellikleri
Sokrates Eğitim Programı Avrupa’da 31 ülkede ve yaklaşık 1800 üniversitede 2004 yılı itibariyle uygulanmaktadır.Sokrates Eğitim Programı 7’den 77’ye eğitimi kapsamakta 5 ana 3 yan eylem olmak üzere toplam 8 eylemden oluşmaktadır
:  [1]

Ana Eylemler:

a.   Comenius Eylemi: ilk ve orta öğrenim

b.   Erasmus  Eylemi: yüksek öğrenim

c.   Lingua Eylemi: dil öğrenimi

d.   Grutwig Eylemi: yaşam boyu öğrenim

e.   Minerva: Açık ve uzaktan eğitim

Yan Eylemler:

a. Gözlem ve yenilik : Bilgi ve deneyim alışverişi

b. Ortak Faaliyetler: Leonardo da Vinci ve Youth programı gibi diğer topluluk programları ile ortak çalışmalar yapmak

c. Destek Faaliyetleri : Bilgilendirme ve bilinç oluşturma faaliyetleri

Programın yan eylemlerinden Gözlem ve Yenilik, eğitim sistemleri ve politikalarında karşılaştırılmalı analizler , bilgi ve tecrübe paylaşımları ile  eğitim sistemlerinin iyileştirilmesini ve kalitesinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Ortak Faaliyetler, Sokrates Programı haricinde AB’ ğinin diğer eğitim programları olan Youth ve Leonardo Da Vinci ile ortak faaliyetler yapılmasına imkan tanıyarak programlardan en yüksek faydanın sağlanabilmesi için tasarlanmıştır.  Destek Faaliyetleri ise cemiyetler ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile programlar hakkında ilgili kesimlerin bilgilendirilerek yaygınlaştırılmasını ve bilinç oluşturulmasını hedeflemektedir.

 Program ilk defa şemsiye bir eğitim programı olarak 1993 yılında uygulanmaya başlanmıştır [2]

1996 –2000 yılları arasında Sokrates I yani birinci dönemi uygulanmış,    2000 – 2006 yılları arasında da Sokrates II yani ikinci dönemi uygulanmaktadır.

Sokrates Programının hukuki temellerinin genel çerçevesini Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 149. maddesi oluşturur. Söz konusu maddeye göre Topluluğun, üye devletlerle işbirliği içerisinde yürütülecek öğrenci değişimi, hareketliliğin teşviki ve Avrupa Birliği dillerinin öğretilmesi gibi bir dizi etkinlik yoluyla, “eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunması” öngörülmektedir [3]

Bu hüküm doğrultusunda Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafından 24 Ocak 2000 tarihinde kabul edilen 253/2000 sayılı Karar ile Sokrates Programının halen yürürlükte olan ikinci aşaması uygulamaya konmuştur [4]

Sokrates programı kapsamında gerçekleştirilebilecek tüm projeler 1 ile 3 yıl arasında sınırlı olup, AB Komisyonu’nun en üst düzeyde katkısı tüm proje miktarının %80’ine kadar çıkabilmektedir. Buradaki amaç geri kalan kısmı ortakların kendi imkanlarıyla karşılamalarını sağlamaktır [5]

Çok uluslu projeler en az üç ortak ile yapılabilmektedir ve söz konusu 3 ortaktan 1 tanesinin mutlaka AB üyesi olması gerekmektedir. Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Projelerin desteklenmesine karar verirken, proje süresini tamamladıktan sonra AB desteği olmaksızın tarafların devam ettirip ettiremeyeceğini yani “sürdürülebilir gelişmeyi” irdelemektedir.

Bütün AB Eğitim Programlarında olduğu gibi Sokrates programındaki amaçta Avrupa’da eğitimin uluslararasılaşma sürecine katkı sağlayarak Avrupa’nın küreselleşme sürecinde ABD ve Japonya ile arasındaki farkı kapatarak dünyanın en güçlü ekonomileri arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Eğitim, bilgi üretimi ve teknolojik gelişimin temeli olduğundan özellikle Sokrates programını AB’nin kalkınma hamlesinin önemli itici güçlerinden biri olarak yorumlayabiliriz.

Tablo 4: Programlara Katılan Ülkeler

25 AB Ülkesi

Avusturya

Belçika

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Hollanda

Portekiz

İspanya

İngiltere

Estonya

Kıbrıs

Macaristan

Litvanya

Letonya

Polonya

Çek Cumhuriyeti

Slovenya

Slovakya

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

İsviçre

Malta

Avrupa Ekonomik Alanı

İzlanda

Norveç

Liechtenstein

AB’ye Aday Ülkeler

Bulgaristan

Romanya

*Türkiye

Türkiye AB Eğitim Programlarına 1999 Helsinki Zirvesi ile tam katılım hakkı kazanmış, 2002 Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ile Devlet PlanlamaTeşkilatı (DPT), AB Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ulusal Ajans (AB Gençlik ve Eğitim Programları Dairesi Başkanlığı) ile programlara tam katılım için “Hazırlık Dönemi” başlamış ve nihayetinde 15 Nisan 2004 tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Mutabakat zaptı ile Programlara 1 Kasım 2004 tarihi itibariyle tam katılımı resmen sağlanmıştır [6]z konusu belge uyarınca Türkiye’nin programa katkısı 2004-2006 yılları arasında sırasıyla 9. 050. 000, 13. 550. 000 ve 20. 300. 000 Euro tutarında gerçekleşecektir [7] katkı paylarının yine sırasıyla 4.726.508, 8.418.059 ve 8.318.218 Euro tutarındaki kısımları ise Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi Fonlardan karşılanacaktır [8].[1] ‘’Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü 2000’’,Sokrates Eğitim Alanında Topluluk Faaliyet Programı Başvuru Rehberi (2000-2006) sf. 8-9, 18.07.2004

[2] “What is Sokrates-Erasmus”, a. g. y.

[3]Treaty Establishing the European Community”, Official Journal of the European Communities, C 325, 24.12.2002.

[4] “Decision No 253/2000/EC of The European Parliament and of The Council of 24 January 2000, establishing the second phase of the Community action programme in the field of education ‘Sokrates’”, Official Journal of the European Communities, L 28, 3. 2. 2000.

[5]SOKRATES - General Call for proposals 2004”, http://europa.eu.int/comm/education/programmes/Sokrates/download_en. html#gd, 16. 07. 2004

[6]Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Topluluk Programları Leonardo da Vinci II, Sokrates II ve Gençlik Programlarına katılımı hakkında Mutabakat Zaptı”,  15 Nisan 2004, Brüksel.

[7] a. g. e., s. 6.

[8] a. g. e., s. 7.

 

bir sonraki sayfa >>


Son Güncelleme: 3 Nisan 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi