DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
 

Genel Sekreterlik Duyuruları

Önceki Duyuru |Sonraki Duyuru |Duyuru Listesi
Uzaktan İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
20 Temmuz 2012

 

 

İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UZAKTAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Avrupa’da ve Amerika”da işyerlerinde çalışan işyeri hemşireleri, kaza ve hastalıkların önlenmesinde, işyeri sağlığı geliştirme programlarının planlanmasında ve yürütümünde etkin çalışmakta ve sağlık göstergelerinde olumlu sonuçlar sergilemektedirler. Bu ülkelerde iş sağlığı hemşirelerinin, sertifika programları yanısıra uzaktan eğitim yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bu programlar hemşirelerin etkinliğine büyük katkı sağlamaktadır.   Ülkemizde hemşirelik eğitimi veren üniversitelerde  iş sağlığı hemşireliği yüksek lisans programı bulunmamaktadır. İş sağlığı alanında çalışan hemşireler tüm iş sağlığı hizmetlerinden sorumlu olmalı, çalışanın sağlığını korumada, geliştirmede, kaza ve hastalıkları önlemede gereken sorumlulukları tam olarak yerine getirmelidirler. Bu nedenle gereksinim duyulan bu alanda istendik becerilere sahip işyeri hemşirelerinin yetiştirilmesine gereksinim vardır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilk kez  başlatılacak iş sağlığı hemşireliği uzaktan eğitim yüksek lisans programı diğer hemşirelik yüksekokullarında yürütülecek olan iş sağlığı hemşireliği yüksek lisans programlarına da örnek olacak ve  hemşirelerin bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Uzaktan eğitim ile verilecek bu program, iş sağlığı hemşireliğinin gelişmesine ve bu alanda çalışan hemşirelerin gerekli bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Bu program üç dönem olarak teori ve uygulamalarla multidisipliner bir şekilde yürütülecek temel dersler yanı sıra, araştırma, etik, sağlık politikaları gibi konuları kapsayacak geniş bir yelpazesi olup    Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı   tarafından başlatılacaktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Sayın Vahap Tecim ve ekibi ile sıkı bir işbirliği içinde  bu programın hazırlık çalışmaları başlamış olup 2012 Güz döneminde bu yüksek lisans programı açılacaktır.
Bu program içeriği, işyerlerinde çalışan işyeri hemşirelerinin sağlığı koruma, geliştirme, risk değerlendirme gibi uygulama becerilerini arttırmayı hedefleyen çalışma yaşamına dönük bir içeriği kapsamaktadır. Dersler 19.00-21.00 saatleri arasında yapılacaktır. Hemşirelikte lisans mezunu olan ve işyerlerinde çalışan ya da çalışmayı hedefleyen tüm hemşire/sağlık memurlarına bu yüksek lisans programı açıktır. Programla ilgili bilgilere Dokuz Eylül üniversitesi’nin web sayfasından (www.deu.edu.tr) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasından (http//:www.deu.edu.tr/saglikbil) ulaşabilirsiniz.
Programın başlatılmasında emeği geçen Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Prof.Dr.Sayın Vahap Tecimve ekibine, program koordinatörü Doç.Dr.Ayşe Beşer’e, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Prof.Dr.Sayın İbrahim Astarcıoğlu’na, Müdür Yardımcısı Prof.Dr.Sayın Şermin Genç’e ve bu arada yüksek lisans programında yer alan Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi öğretim üyelerine Hemşirelik Fakültesi Dekanı olarak teşekkür ederim.
 
            Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Sayın
İbrahim Astarcıoğlu, İşyeri hemşireliği kavramının en az işyeri hekimliği kadar eski olmasına rağmen lisansüstü eğitimi ülkemizde henüz olmadığını ve bu program sayesinde işyerinde hemşirelerin yüksek lisans eğitimi almalarının sağlanacağını belirtmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof.Dr.Sayın Şermin Genç ise, Hemşirelik Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünün çabaları ile yurt dışı örneklerine eşdeğer ve ülkemiz için örnek bir program başlatılmasının çok sevindirici olduğunu vurgulamıştır.
 
 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi